Skip to content
Analiza 0

Wybrane elementy turystyki medycznej w Lublinie: motywy podróży, zakres usług … i co dalej?

Analiza wybranych czynników rozwoju turystyki medycznej w Lublinie zostały wykonane metodą badań jakościowych, techniką kwestionariusza wywiadu. Badania prowadzono wśród pacjentów i osób zarządzających wybranymi podmiotami medycznymi z terenu Lublina – […]

Obsługa pacjenta zagranicznego 0

Działalność Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej w szerszym ujęciu.

Dlaczego istniejemy? Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej został powołany 5 października 2015 roku jako stowarzyszenie mające na celu wsparcie procesów: integracji środowiska związanego z rynkiem turystyki medycznej oraz zdobywania […]

Europa 0

Śladami turystki medycznej na targach ITB 2017

Turystyka medyczna na ITB 2017 po pierwszy raz w historii miała swój pawilon! W zapowiedziach tegorocznej edycji największych targów turystycznych na świecie ITB pojawiała się informacja, iż temat turystyki medycznej […]

Europa 0

Unia chce, ale nie potrafi promować turystyki medycznej

Relacja z debaty 1 marca 2017 roku w Parlamencie Europejskim „European Patients Rights & Cross-Border Healthcare“   W 2011 roku Parlament Europejski i Rada Unii uchwaliły Europejskie Prawa Pacjenta i Dyrektywę […]

Europa 0

Turystyka medyczna część II: turysta medyczny

Terminologia zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie, gdyż w wielu krajach na całym świecie, szpitale i kliniki za turystów medycznych uważają wszystkich cudzoziemców, którzy skorzystali w danym roku z ich usług, […]

Analiza 0

Turystyka medyczna część I: aspekt ogólny

Gęsta sieć network połączyła ze sobą najodleglejsze zakątki świata. Jak  trafnie ujął to T. Friedman, „świat się spłaszczył” a na globalnym boisku gospodarczym, jako główni gracze znalazły się  podmioty, które […]