Rusza projekt „Partnerstwo Odra”

Partnerstwo polsko niemieckie w ramach, którego powstanie nowa sieć turystyki medycznej.

Opis projektu

W ramach projektu „Partnerstwo Odra Sieć Turystyki Medycznej” powstanie sieć usługodawców medycznych i turystycznych w celu uatrakcyjnienia istniejącej oferty po stronie niemieckiej dla polskich pacjentów, po stronie polskiej dla pacjentów z Niemiec oraz (w dalszym przebiegu projektu) w regionie Odry dla pacjentów z krajów arabskich. Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują wizyty parterów, zapewnienie informacji na temat turystyki medycznej, stronę internetową w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz arabskim, działania w mediach społecznościowych, a także prezentację oferty turystyki medycznej regionu Odry na targach branżowych istotnych dla grupy docelowej. Projekt trwa od 01.09.2023 do 31.08.2024.

Cele / koncepcja projektu

Celem jest wzmocnienie współpracy usługodawców turystyki medycznej (np. klinik, uzdrowisk) z zagranicznymi pacjentami w regionie Odry. Ustanowienie transgranicznej sieci turystyki zdrowotnej ma ułatwić wymianę doświadczeń i wypracowanie specyficznych dla danego kraju, uzupełniających się kompetencji. Partnerami we współpracy są odpowiednie niemieckie i polskie państwowe i/lub miejskie, a także lokalne organizacje turystyczne, które z kolei wspierają interesariuszy turystyki medycznej z sektora opieki zdrowotnej, hotelarstwa oraz touroperatorów.

Instytucją koordynującą po stronie polskiej jest Fudnacja Proturmed

Więcej na stronie www.proturmed.pl