O autorach

Ekspert turystyki medycznej w Polsce, Arek Buziewicz

Arek Buziewicz

Powstanie niniejszej strony jest wynikiem jego wieloletnich doświadczeń oraz codziennej obserwacji zachodzących zmian w dziedzinie turystyki medycznej. Zdobywał doświadczenie i wiedzę przy współpracy z zagranicznymi pacjentami wyjeżdżającymi na leczenie do Polski oraz instytucjami i organami opiniotwórczymi za granicą. Prowadził własny gabinet stomatologiczny w Wielkiej Brytanii, a na leczenie kompleksowe wysyłał Brytyjczyków do partnerskiej kliniki w Krakowie.

Od 2008 roku Arek zrealizował szereg projektów związanych z turystyką medyczną, z pośród których należy wymienić:

  • Współorganizacja międzynarodowych targów branżowych.
  • Pozyskiwanie pacjentów zagranicznych do polskich klinik.
  • Stworzenie i prowadzenie zagranicznego punktu konsultacyjnego.
  • Tworzenie i modernizacja stron internetowych polskich klinik pod kątem zagranicznego pacjenta.
  • Modernizacja dotychczasowych działań polskich placówek medycznych.
  • Prowadzenie szkoleń i seminariów dla właścicieli, menadżerów polskich klinik.
  • Organizowanie seminariów i wykładów dla zagranicznych pacjentów.
  • Doradztwo Polskiemu Stowarzyszeniu Turystyki Medycznej.

Obecnie Arek jest współwłaścicielem Dentim Clinic w Katowicach (www.dentim.pl), w którym codziennie przyjmowani są turyści medyczni (szczególnie z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii), dzięki czemu czytelnicy mogą liczyć na wiadomości „z pierwszej ręki”.

Bezpośredni kontakt: arek@whatifyouhirearek.com

Jolanta Rab-Przybyłowicz

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w produkcie turystyki  medycznej w Polsce. W jej badaniach wzięło udział ponad 500 zagranicznych turystów medycznych i prawie 300 podmiotów medycznych. Zapewne należy do nielicznych ekspertów ds/ turystyki medycznej , posiadających nie tylko medyczne i turystyczne wykształcenie oraz tak  bogate  doświadczenie zawodowe.

Magister turystyki i hotelarstwa. Przez 12 lat pracowała w branży turystycznej: w biurze organizatora turystyki, jako kierownik destynacji w Turcji, Grecji, Egipcie-Izraelu i Tajlandii.  Przez 6 lat w Szczecinie prowadziła własne biuro podróży.

Jest autorką kilkunastu artykułów dotyczących  produktu turystycznego, marketingu, turystyki zdrowotnej i medycznej oraz klastrów. W  2014 na rynku wydawniczym ukazała się jej autorstwa książka „PRODUKT TURYSTYKI MEDYCZNEJ”, która  jest oryginalną próbę rozwiązania problemu badawczego, z obszaru zagadnień ekonomiki turystyki, regionalnego i lokalnego rozwoju turystyki, produktu turystyki medycznej oraz interpretacją specyfiki turystyki medycznej na tle innych form turystyki zdrowotnej. Bez wątpienia jest to kompendium wiedzy z zakresu turystyki medycznej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania produktu dla tego typu turystyki , które  w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia związane z możliwościami rozwoju tego typu turystyki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecin.

Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej powołało Ją na stanowisko Eksperta d/s Produktu Turystyki Medycznej

Bezpośredni kontakt: jolantarabprzybylowicz@gmail.com 

turystyka medyczna w polsce, ekspert adrian lubowiecki vikuk

Adrian P. Lubowiecki-Vikuk

Innowacyjny menedżer, szkoleniowiec i nauczyciel akademicki. Zajmuje się badaniami w zakresie wolnoczasowej aktywności fizycznej różnych środowisk społecznych, w tym pacjentów modelujących sylwetkę ciała.

Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów, 3 publikacji zwartych, w tym nagrodzonej medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego „Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielkopolsce”.

Bezpośredni kontakt: alubowiecki@interia.pl

Mariusz Arent

Strateg zmian, innowator społeczny. Przestudiował socjologię oraz prawo na Uniwersytecie w Gdańsku.
Specjalizuje się w analizie trendów w turystyce medycznej oraz medycznej komunikacji marketingowej.
Pozyskuje i obsługuje pacjentów z rynków zagranicznych w ramach agencji Blue Progress. Współpracuje z placówkami medycznymi w zakresie określania nowych grup klientów i doboru treści przekazu oferty.
Naukowo bada zagadnienie organizacji i zarządzania branży współtworząc Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.
Bezpośredni kontakt: arent@ibirtm.pl

Anna Białk-Wolf

Współzałożycielka i Prezeska Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Skutecznie łączy doświadczenia z wieloletniej pracy dydaktycznej i aktywność na polu naukowym z działaniami praktycznymi, przyczyniając się do aktywizacji placówek medycznych na rynku międzynarodowym. Intensywnie współpracuje z wieloma międzynarodowymi ekspertami turystyki medycznej. Autorka licznych publikacji, analiz i opracowań z tego zakresu. W ostatnich latach pełniła funkcję ekspertki z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej na międzynarodowych targach turystycznych promując polską ofertę turystyki medycznej. Współzałożycielka Fundacji PROTURMED zajmującej się inicjowaniem współpracy placówek medycznych na rzecz promocji na rynkach zagranicznych.

Bezpośredni kontakt: bialk@ibirtm.pl

Magdalena Rutkowska

Lekarka z wykształcenia. Ukończyła podyplomowe studia z zarządzania w ochronie zdrowia oraz zdobyła tytuł Black Belta w zarządzaniu jakością Lean Six Sigma. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w marketingu i zarządzaniu zarówno w przemyśle farmaceutycznym (Eli Lilly, Boehringer Ingelheim) jak i na rynku medycznym w Polsce i zagranicą.

Od 5 lat rozwija i kreuje branżę turystyki medycznej. Zarządzała placówkami medycznymi, sprowadziła na leczenie ponad 1000 pacjentów zagranicznych oraz prowadziła program promocji polskiej turystyki medycznej na rynkach zagranicznych w UK, USA, Rosji, Szwecji, Danii, Norwegii i Niemczech.

Dzisiaj prowadzi audyty placówek medycznych, szkolenia z zakresu turystyki medycznej, warsztaty ze strategii na rynkach zagranicznych i procesu obsługi pacjenta zagranicznego, jest zapraszana jako wykładowca w programie MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz na wiele krajowych i miedzynarodowych konferencji.Autorka książki „Turystyka medyczna w praktyce czyli jak skutecznie pozyskać pacjenta zagranicznego”

Bezpośredni kontakt: m.rutkowska@medicaltravelpartner.pl