O portalu

06.09.2015

Jesteśmy zespołem eksperckim łączącym świat nauki z otoczeniem biznesu. Postanowiliśmy w duchu wzajemnego zaufania i szacunku przez wspólne działania przyczyniać się do rozwoju turystyki medycznej. To są założenia według, których działamy.

Różnorodność interesów, wspólny cel

Chociaż każdy z nas ma odmienne zainteresowania i interesy w ramach turystyki medycznej, uważamy, że będzie łatwiej je zrealizować w przyszłości jeżeli świadomość branży i jej wartość w Polsce będą większe.

Rozwój przez współpracę

Kraje, które osiągają największe sukcesy w przyciąganiu pacjentów zagranicznych to te, których przedstawiciele działają w ramach spójnych projektów krajowych realizując zintegrowaną strategię promocyjną. W tym duchu na poziomie polskich województw, regionów działają klastry turystyki medycznej, zdrowotnej, uzdrowiskowej czy klastry medyczne. My stawiamy na współpracę intelektualną i osobistą bez granic.

Symbioza nauki i biznesu

Na gruncie rzetelnych badań naukowych badamy i opisujemy turystykę medyczną, szukając jednocześnie innowacyjnego przełożenia nowo nabytej wiedzy na praktyczne zastosowanie biznesowe.

Promowanie tego co jest dobre, wyciąganie wniosków z niepowodzeń

Opisujemy turystykę medyczną taka jaka jest. Podkreślamy to co działa i jest godne naśladowania ale także zastanawiamy się co można było zrobić lepiej w przypadku projektów bez powodzenia. Szukamy atrakcyjnych rynków, skutecznych metod promocji, jakości i wysokich standardów obsługi pacjentów – turystów medycznych.

Otwartość na współpracę

Zespół tworzący portal ma charakter otwarty, także zapraszamy wszystkich, którzy interesują się tematyką do dzielenia się swoimi informacjami, doświadczeniami, problemami oraz pomysłami bezpośrednio na naszym profilu na Facebook’u lub przez formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Zespół portalu turystyka-medyczna.com


 

02.07.2011

Założeniem autora jest stworzenie pierwszego w Polsce profesjonalnego źródła informacji na temat turystyki medycznej. Docelowym planem jest również stworzenie internetowej platformy ekspertów, wypowiadających się na tematy związane z turystyka medyczna. W celu osiągnięcia statusu ciała opiniotwórczego, autor planuje szereg działań zarówno w internecie jak i poza nim, o czym czytelnicy będą informowani na bieżąco.

Zamieszczane tutaj teksty dotyczą nie tylko Polski ale również Europy i reszty świata, co sprawia iż strona jest bardziej wartościowa. Oprócz opinii autora, informacje pochodzą również z wielu źródeł, zarówno polskich jak i zagranicznych (prasa, internet, instytucje, organizacje itp). Wiadomości pogrupowane są w kategorie i sekcje odpowiadające poszczególnym zagadnieniom Turystyki Medycznej jak również aspektom uzupełniającym, m.in. zakwaterowaniu czy transporcie.

W związku z rosnącą popularnością Turystyki Medycznej do Polski, Ministerstwo Gospodarki stworzyło niedawno nowy sektor gospodarki o tej samej nazwie, co należy przyjąć za potwierdzenie światowych trendów również w naszym kraju. Bez wątpienia sektor ten ma ogromne szanse rozwinąć się do dużych rozmiarów, biorąc pod uwagę warunki jakimi dysponuje nasz kraj (profesjonalnych lekarzy, tańsze koszty utrzymania, niskie koszty pracy itd). Niemniej jednak istnieją duże zagrożenia zarówno ze strony zagranicznej konkurencji na tym rynku (m.in. Węgry, Cypr, Turcja, Indie, Tajlandia) jak również ze strony rodzimych przywar, którymi niestety się cechujemy jako naród (niechęć do współpracy, zachłanność, pretensjonalność).

Autor postanowił podzielić się własnymi opiniami, interesującymi wiadomościami, artykułami ekspertów oraz przekazać cenne uwagi i wiadomości każdemu zainteresowanemu sektorem turystyki medycznej. Jednocześnie ma nadzieję, iż materiały będą przydatne zarówno na szczeblu opiniotwórczym, jak również pośród właścicieli i managerów poszczególnych klinik, szpitali i gabinetów, a wyciągnięte wnioski przysłużą się rozwojowi tej prężnej dziedziny naszej nowoczesnej gospodarki.

Zapraszam, Arek Buziewicz