Kogo powinna zainteresować wrześniowa Konferencja Turystyki Medycznej CURATIO?

Pomimo ciągle zmieniającej się rzeczywistości wymagającej od nas nieustającej adaptacji, planowanie i działanie długookresowe jest nadal w cenie. Praktykując bieżącą elastyczność trzeba jednocześnie znaleźć czas na realizowanie stabilnych, długofalowych projektów, których powodzenie może nas ochronić przed codziennymi zawirowaniami. Rozwój turystyki medycznej w Polsce to temat omawiany z różną intensywnością od lat na różnych poziomach decyzyjnych. Mało z tego zostało zapamiętane, jeszcze mniej z tego wyniknęło. Załamanie spowodowane pandemią dodatkowo zahamowało wiele planowanych inicjatyw oraz realizowanych projektów w tym temacie.

Czy w 2022 roku temat turystyki medycznej powróci w nowym wydaniu i w wielki stylu? To się okaże już 23 i 24 września podczas I Międzynarodowych Targów Turystyki Medycznej i Profilaktyki Zdrowotnej CURATIO. Wydarzenie to składające się z części wystawienniczej, dwóch konferencji tematycznych, a także imprez towarzyszących jest organizowane przez Targi AMBEREXPO w Gdańsku. Należy zaznaczyć, że cała formuła wydarzenia jest unikatowa, nie tylko na skalę polską, ale także europejską. Zazwyczaj branżowe wydarzenia planowane są na mniejszą skalę i skierowane są głównie do wąskiej grupy klientów biznesowych. Targi oraz konferencje Curatio są otwarte zarówno dla odwiedzających indywidualnych jak i biznesowych.

Zdecydowana większość tematów omawianych podczas Konferencji jest już znana, dlatego można pokusić się o jej bliższe omówienie.

Najbardziej zainteresowaną grupą odbiorców konferencji powinny być te osoby, które są już zaangażowane, albo planują rozwój turystyki medycznej na poziomie pojedynczej placówki medycznej lub w swoim rejonie. Do grupy tej należą przedstawiciele szpitali, klinik, gabinetów,  obiektów turystycznych (hoteli, sanatoriów) ale także osoby reprezentujące samorząd i instytucje publiczne oraz uczelnie lub inne organizacje związane z tematyką na pograniczu zdrowia i turystyki.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że tytułowa turystyka medyczna jest wykorzystana umownie jako znane hasło, natomiast tematyka omawiana podczas konferencji dotyczyć będzie znacznie szerszego zakresu pojęć takich jak: turystyka zdrowotna, turystyka uzdrowiskowa, region zdrowia, zrównoważony rozwój, telemedycyna, rehabilitacja post-covid, ekspansja zagraniczna. Rozwój turystyki medycznej rozumiemy szeroko jako wszelką aktywność prowadzącą do pozyskiwania pacjentów zagranicznych, ich obsługi, nawiązywania współpracy międzynarodowej lub budowania i organizacji sieciowego produktu turystyki zdrowotnej z zamiarem jego promocji na rynkach zagranicznych. Większa obecność perspektywy zagranicznej podczas konferencji wynika z tego, iż chociaż międzynarodowy obszar działalności firm jest z reguły bardziej wymagający, to z drugiej strony oferuje więcej perspektyw. Przedsiębiorstwo, który radzi sobie na rynkach światowych jest lepiej przygotowane do konkurencji na rynku krajowym.

Dlatego do pierwszego panelu „Współpraca na rzecz rozwoju turystyki medycznej – przykłady ze świata” zaprosiliśmy przedstawicieli czołowych organizacji regionalnych z Europy, które podzielą się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Tematyka ta będzie także omawiana w drugim sobotnim panelu poświęconym omówieniu różnych kanałów promocji międzynarodowej: targów, portali internetowych, dyplomacji medycznej. Tego samego dnia eksperci rynkowi przedstawią perspektywy rozwoju na wybranych rynkach światowych takich jak: Niemcy, USA, Emiraty.

Drugą grupą odbiorców konferencji są osoby, którym bliski jest temat poprawiania jakości życia mieszkańców w regionie poprzez zapewnianie im dostępu do lepszej jakości systemy ochrony zdrowia w regionie. Pierwszego dnia konferencji przedstawiciele różnych departamentów Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego będą omawiać perspektywy i pomysły na rozwój systemu ochrony zdrowia w oparciu o nowe struktury organizacyjne, technologie medyczne i doświadczenia międzynarodowe. Działalność związana z rozwojem turystyki medycznej powinna prowadzić do poprawy jakości usług oferowanych dla lokalnych mieszkańców w ramach realizacji polityki zrównoważonego rozwoju regionu, dzięki czemu mógłby on być rozpoznawany jako  np. „region zdrowia”. Specjalny panel (nr 4) poświęcony będzie tematyce uzdrowiskowej i szczególnej pozycji Sopotu, jako miasta, które aktualnie najbardziej stawia na promocję zdrowia, kontynuując swoją 200 letnią tradycję uzdrowiskową.  Czy Pomorskie ma potencjał i swój pomysł aby stać się kiedyś „regionem zdrowia”? Będziemy bliżsi odpowiedzi na to pytanie po konferencji.

 

Trzeci blok tematyczny ma dostarczyć praktyczne informacje przedstawicielom przedsiębiorstw zaangażowanych w codzienną obsługą pacjenta zagranicznego.  Podczas konferencji będą mogli się dowiedzieć „Jak zbudować International Office (prelekcja nr 2)”, jak udanie funkcjonują biura obsługi w polskich placówkach (panel nr 3), a także jakie profile pacjenta zagranicznego można wyróżnić w świetle najnowszych badań (prelekcja nr 3 i 4 drugiego dnia) oraz jakie uwarunkowania prawne należy brać pod uwagę przy podejmowaniu takiej działalności. Możliwości dyskusji o praktycznych wyzwaniach i perspektywach codziennej obsługi, dyskusja z gośćmi, a także okazja do nawiązania nowych kontaktów ma wzbogacić słuchaczy w zakresie konkretnej, bieżącej wiedzy operacyjnej.

Ostatni panel stanowiący jednocześnie zapowiedź nowych trendów jest poświęcony telemedycynie,  nowoczesnym technologiom i zdalnym urządzeniom medycznym, w perspektywie tego jak kształtują przyszłościowe podejście do oferowania i organizowania turystyki medycznej. Powinien on zaciekawić tych słuchaczy, którzy szukają inspiracji lub lubią antycypować kolejne trendy.

Czego nie będzie podczas konferencji? Mamy nadzieję, ze pustych, nudnych i ogólnych stwierdzeń, które są powszechnie znane, ale z reguły do niczego nie prowadzą. W obliczu aktualnych zagrożeń związanych z organizacją większych imprez masowych, jeżeli już uda się takowe przeprowadzić powinno ono dostarczać jak najwięcej ciekawych treści odbiorcom, bo nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, nie wspominając już nawet o czasie pandemicznego zastoju, który jest do nadrobienia.

Wprowadzenie do tematyki turystyki medycznej w świetle dostępnych informacji oraz najnowszych badań zaprezentują na początku konferencji organizatorzy koncepcji merytorycznej konferencji – przedstawiciele Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej z Gdańska, partnera wydarzenia.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny tutaj: https://curatio.pl/program-konferencji/

Zachęcamy już dzisiaj do rejestracji: https://curatio.pl/informacje-ogolne-2/

Do zobaczenia podczas Targów Curatio