Praktyczny podręcznik zarządzania turystyką medyczną „Praxisbuch Medizintourismus…”

Podręcznik dotyczący turystyki medycznej ukazał się na rynku niemieckim pod koniec zeszłego roku, a z uwagi na fakt, iż jestem autorką i współautorką kilku artykułów w nim zawartych zamieszczam na naszym portalu krótką charakterystykę tego wydawnictwa.

Praktyczny podręcznik zarządzania turystyką medyczną – czyli o książce „Praxisbuch Medizintourismus: Grundlagen, Potenziale, Umsetzung” wydanego przez MVW, Berlin w 2022 r. pod redakcją  Mariam Asefi

Idea książki od samego początku prac nad nią miała mieć wymiar praktyczny. Bazuje na uwarunkowaniach niemieckich i traktuje turystykę medyczną wyłącznie jako element turystyki międzynarodowej. Została podzielona na dwie główne części: podstawy i wiedza praktyczna.  Rozważania o turystyce medycznej rozpoczęto od przedstawienia głównych założeń systemu opieki zdrowotnej, będącego punktem wyjścia do tworzenia możliwości opieki medycznej pacjentom zagranicznym.  Dane dotyczące rynku niemieckiego oraz ukazanie tego zjawiska na tle innych państw świata stanowią kolejny element podręcznika. W pewnej mierze bazowała ta cześć na wcześniejszych tekstach Jensa Juszczaka[1], któremu cała publikacja jest dedykowana. Została uzupełniona o aktualne dane, czynniki wpływające na rozwój zjawiska i mapy pokazujące przepływy turystów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec.

Z uwagi na traktowanie zjawiska turystyki medycznej w wymiarze międzynarodowym, nacisk został położony ta międzykulturowe aspekty obsługi gości oraz charakterystykę rynków zagranicznych, z których pochodzą pacjenci zagraniczni. Polska zajmuje tutaj szczególne miejsce, gdyż z jednej strony stanowi ważny rynek docelowy dla niemieckich pacjentów, a z drugiej strony – wskazują to oficjalne dane – pacjenci z Polski są najliczniejszą grupą obcokrajowców w niemieckich szpitalach. Ma to wiele przyczyn i nie wszystkie są związane ze zjawiskiem turystyki medycznej. Pierwsza część książki zawiera także podstawy prawne, polityczne, etyczne i te związane z ochroną danych osobowych.

Druga część książki dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania różnych interesariuszy turystyki medycznej (m.in. transportu medycznego i tłumaczy) oraz poszczególnych zadań związanych ze sprawną obsługą pacjentów. Istotnym elementem jest tutaj struktura i zarządzanie biurami obsługi pacjentów zagranicznych, rozliczanie kosztów, proces obsługi. Nowe zjawisko, które stało się nieodłącznym elementem budowania produktów turystyki medycznej jakim jest telemedycyna, także zostało scharakteryzowane poprzez pokazanie potencjału, wyzwań i praktycznych przykładów jej zastosowania. Zagadnienia medyczne związane z infekcjami, rola certyfikatów w zarządzaniu jakością to pozostałe praktyczne rozdziały tej części.

Ważnym elementem podręcznika są ekskursy dotyczące wybranych elementów zjawiska turystki medycznej, napisane przez różnych autorów blisko związanych z danym tematem. Przykładowo możemy się z nich dowiedzieć jak miasto Berlin, Kolonia czy Düsseldorf wspierają rozwój tego segmentu turystyki, czy też poznać, jak Klinika w Münster radziła sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19.

Polskich akceptów w książce jest sporo. Nasz kraj został przeze mnie opisany jako przykład destynacji turystyki medycznej głównie w oparciu o praktyczne przykłady. Odwołania do polskich doświadczeń można też znaleźć w rozdziale dotyczącym telemedycyny.

Wartością książki jest włączenie w jej powstawanie wielu przedstawicieli różnych środowisk związanych z tą tematyką, co stanowiło jednocześnie spore wyzwanie organizacyjne. Mam nadzieję, że moje doświadczenia związane z procesem powstawania tej książki, w którym to uczestniczyłam od samego początku, zostaną wykorzystane na naszym rynku.

Książkę można nabyć przez stronę wydawnictwa:

https://www.mwv-berlin.de/produkte/!/title/praxisbuch-medizintourismus/id/875

Mariam Asefi (red.) Praxisbuch Medizintourismus: Grundlagen, Potenziale, Umsetzung, MVW, Berlin 2022

[1] Jens Juszczak (1970-2020) – czołowy niemiecki ekspert ds. turystyki medycznej, pomysłodawca podręcznika.