Turystyka medyczna i trendy 2017

zmieniajacy sie swiat i trendy w turystyka medyczna
Tak jak cały świat, zmienia się również turystyka medyczna. Zmieniają się gusta czy potrzeby ludzi na całym świecie ale również wymagania turystów medycznych. Dlatego również zauważane są zmiany w marketingowym podejściu do klienta medycznego. Coraz częściej wykorzystywane jest nawiązanie kulturowe jako przesłanie wpływające na wyobraźnię pacjentów – co oznacza, że kliniki nie kuszą juz pacjentów niską cena, wysoką jakością oraz filmami z miejsc operacji, podkreślając tym samym gwarancję technologiczną wykonanej usługi – ale poprzez odwołanie do wartości obowiązujących w kulturze/kraju pochodzenia pacjenta próbują wykreować spoiwa, które łączą ich z odbiorcą oferty. Z punktu widzenia rozwoju turystyki medycznej najistotniejszymi trendami wydają się poniższe trendy.

Wzrost rezerwacji bezpośrednio w szpitalu/klinice spowoduje spadek zainteresowania korzystaniem z usług pośredników.

Klienci którzy po raz pierwszy wyjeżdżają poza granice kraju najczęściej z powodu braku doświadczenia czy słabej znajomości języka obcego decydują się na skorzystanie z oferty pośrednika/konsultanta medycznego. Najczęściej zdobyte doświadczenie przy kolejnym wyjeździe sprawia, że omijają oni pośredników i bezpośrednio ze szpitalem/kliniką nawiązują kontakty.

Wzrost zainteresowanie wyjazdami w celach rozrodczych.

Bezpłodność została uznana przez WHO za chorobę cywilizacyjną a in-vitro jest jednym ze sposobów jej leczenia Pary po 40 r..ż coraz częściej podróżują poddając się kolejnym próbom in vitro – i czasami jest to niższa cena, czasami wyniki skuteczności leczenia a czasami chęć zmiany klimatu, powrót do rodzinnych korzeni (w Polskich klinikach pojawiają się nawet pary z Australii mające polskie korzenie).

Oferowanie – pakietów turystyki medycznej zapadających w pamięć (Branding emocjonalny)

Przedsiębiorstwa, których klienci będą korzystali z pakietu/ łańcucha usług, będą dbały o to aby na każdym etapie, otrzymał on podobny poziom usług, co wymaga odpowiedniego przeszkolenia, współpracy i uspójnienia działań pracowników wielu firm kooperujących ze sobą. Coraz częściej sukces rynkowy zależy od umiejętności dostarczania produktów stymulujących zmysły, wywołujących uczucia, angażujących emocje- co jako sumą komponentów: emocji i odczuć jakich doświadczył podczas wyjazdu turysta medyczny i w jaki sposób zaspokoiły jego pragnienia i cele przedwyjazdowe wpłynie na wystawianą przez niego ocenę.

Rozwój telemedycyny.

Usługi telemedyczne mogą dawać znaczną przewagę konkurencyjną szczególnie w zakresie opieki nad osobami, które musza pokonać długi dystans aby dotrzeć do kliniki czy szpitala. Telekonsultacja, wywiad- pozwala na wstępne zakwalifikowanie pacjenta oraz zwrócenie uwagi na czynności jakie musiałby on wykonać aby móc skorzystać z danego zabiegu (np. wyleczyć zęby przed poddaniem się zabiegowi z zakresu chirurgii plastycznej), przedstawienie wyników aktualnych badań ułatwi podjąć decyzje lekarzom znajdującym się na odległym kontynencie czy narażać pacjenta na uciążliwa podróż.

Lekarze stają się coraz lepiej przygotowani do leczenia tak pacjentów miejscowych jak i cudzoziemców.

Zwiększająca się liczba mobilnych pacjentów wpływa na lepsze administracyjne przygotowanie się podmiotów medycznych, w tym samych lekarzy, do obsługi cudzoziemców. Bariera językowa zmuszająca do przygotowania formularzy, recept, kart wypisowych i innych dokumentów w językach obcych – jest obecnie barierą dla wielu podmiotów, do wkroczenia na międzynarodowy rynek turystyki medycznej. Przyjęcie porównywalnego systemu kształcenia lekarzy specjalistów oraz warunków uzyskania certyfikatów i licencji zawodowej, które uprawniają do wykonywania zawodu z zglobalizowanym świecie zmniejszyłoby istniejące obecnie bariery proceduralne.

Multidyscyplinarość turystyki i turystyfikacja opieki medycznej. 

Wraz ze wzrostem liczby klientów, którzy pragną bardziej holistycznych, naturalnych i mniej toksyczno-inwazyjnych sposobów leczenia, wzrośnie liczba medi-spa na terenie hoteli, które będą oferować podstawowe badania diagnostyczne, porady i konsultacje z dietetykiem, rehabilitantem, lekarzem czy kosmetologiem. Dlatego widać wyraźnie jak turystyka oddziałuje i współzależy od opieki zdrowotnej. Obecność cudzoziemców w danym podmiocie medycznym coraz częściej związana jest nie tylko z leczeniem i nowymi technologiami ale z umiejętnością obsługi klienta w dalekiej podróży, komunikacją z nim, zakwaterowaniem czy obsługa osoby towarzyszącej.

Pojawienie się nowych destynacji na globalnej mapie turystyki medycznej. 

Budowa lotnisk, infrastruktury kolejowej do połączeń szybkiej kolei i otwarcie nowych połączeń do mniejszych miejscowości, które nie były zbyt dobrze skomunikowane, stwarza możliwość rozwoju zupełnie nowym destynacjom. Loty bezpośrednie są gwarancją większego komfortu ale i krótszego czasu podróży, co w przypadku turystów medycznych wracających do domu po inwazyjnych zabiegach – ma istotne znaczenie.

Wzrost znaczenia narzędzi internetowych pozwalających na ocenę pracy lekarzy oraz skuteczności ich leczenia.

Internet stał narzędziem umożliwiającym sprawne zarządzanie swoim czasem, dzięki czemu podróż staje się spersonalizowana, bardziej spontaniczna, pozwalająca na korzystanie z większych liczby alternatywnych ofert. Telefon komórkowy staje się przewodnikiem nie tylko po zabytkach ale i klinikach, ułatwia obsługę pacjentów w podróży. Narzędzia internetowe pozwalają na precyzyjne przekazywanie odczuć pacjenta związanych z pobytem w danej klinice, procesem leczenia i jego efektywnością. Dlatego doświadczenia zaczynają odgrywać większe znaczenie niż reklama czy promocje.

Pakiety turystyki medycznej z gwarancją ceny. 

Na całym świecie coraz więcej tak firm pośredniczących jak i samych klinik/szpitali przygotowuje cały plan podróży medycznej z opcją turystycznego pakietu oraz pakietu dla osoby towarzyszącej, co pozwala na precyzyjne oszacowanie potencjalnych kosztów wyjazdu oraz podjęcie decyzji o wyborze nawet odległego miejsca docelowego.

Globalne starzenie. 

Do roku 2025 podwoi się liczba podróżujących w wieku 65+ a wyjazd w celu medycznym będzie jednym z ośmiu najważniejszych motywów przemieszczania się. Starsi podróżnicy pozwalają sobie na dłuższe wyjazdy w bardziej komfortowych warunkach, podczas których w sposób mniej lub bardziej inwazyjny dbają o swoje zdrowie. i ten trend ma szanse utrzymać się.
W przeszłości podaż zawsze dyktowała popyt, natomiast współcześnie sytuacja się odwróciła. Coraz większe nasycenie rynku oraz bardziej pewni siebie konsumenci z coraz większymi dochodami do dyspozycji oraz czasem wolnym kształtują dochodowość usługodawców w sektorze turystycznym przekonanie, że sieć współpracy z innymi podmiotami jest niezbędna, nie tylko do zaspokajania oczekiwań pacjentów/turystów medycznych ale i konkurowania z innymi podmiotami w Polsce czy w Europie (w szczególności z tymi z Czech i Węgier).
Przy określaniu dalszych trendów w turystyce medycznej należy mieć na względzie rolę i wpływ wielu różnorodnych czynników, m.in.: wspomniane wcześniej koszty i jakość oferowanych usług medycznych, odległość, atrakcyjność miejsc recepcji turystycznej pod względem bogactwa walorów i atrakcji turystycznych, rozwój technologiczny, kwalifikacje kadry medycznej, czynniki organizacyjno-prawne (w tym, szybkość realizacji świadczenia usługi medycznej), moralne, religijne, kwestie etyczne i pozostałe. Warto zwrócić także uwagę na to, że obecnie istnieje silne uzależnienie popytu na usługi turystyczno-medyczne uwarunkowane m.in. takimi czynnikami, jak: styl, jakość i poziom życia, moda na zdrowy i estetyczny wygląd całej sylwetki (zachowanie młodości), postępy cywilizacyjne oraz szeroko dyskutowane skutki procesów globalizacyjnych.

Jest to fragment artykułu J.Rab-Przybyłowicz, Trends and Socio-economic Aspects of Medical Tourism Development in Poland [w:] Looking for Health, Fitness, and Beauty, Studia Periegetica No. 2(16)/2016, s.99-116.