Nowa Przedstawicielka Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

W dniu 01.08.2017 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie zespołu Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej podczas, którego wybrano nową Przedstawicielkę organizacji dr Annę Białk-Wolf.

„Dziękuję za okazane mi zaufanie i dotychczasową pracę ustępującemu przedstawicielowi Mariuszowi Arent, który kierując zespołem umożliwił zaistnienie Instytutu jako ośrodka badań i grupy ekspertów rozpoznawanej na polskiej scenie turystyki medycznej. Liczę także na jego dalsze wsparcie w procesie rozwoju Instytutu.

Jako nowa przedstawicielka za najważniejszy cel uważam dalszą rozbudowę działalności badawczej i popularyzację wiedzy, wykorzystywanie synergii odkryć naukowych i doświadczeń praktycznych, implementację nowych narzędzi umożliwiających rozwój turystyki medycznej w Polsce oraz dalsze umiędzynarodowienie Instytutu. Oprócz celów związanych bezpośrednio z turystyką medyczną istotne są dla mnie również wartości związane z rozwojem świadomości zdrowotnej oraz uzyskiwaniem pozytywnych efektów rozwoju nauki i biznesu dla poszczególnych regionów.  Zasady funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw dotyczące m.in. aktywnego uczestniczenia kobiet w życiu naukowym, biznesowym i społecznym mają mieć również odzwierciedlenie w naszych działaniach” – oświadczyła dr Anna Białk-Wolf.