Nowy kierunek studiów na SGH – już od października!

SGH odpowiadając na to zapotrzebowanie rynku stworzyło innowacyjną i atrakcyjną ofertę, stanowiącą połączenie działalności turystycznej i leczniczej (w ramach szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej). Są to pierwsze w Polsce podyplomowe studia dotyczące turystyki medycznej.

Założeniem programu studiów Menedżer Turystyki Zdrowotnej jest wyposażenie absolwenta w szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych i kompetencji pozwalających na swobodne dopasowanie się do wymagań rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.Studia wyposażą absolwenta w nowoczesną, wyprofilowaną i interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności menedżerskie oraz odpowiednie kompetencje osobiste i interpersonalne odpowiadające potrzebom i realiom funkcjonowania w branży zdrowotno-turystycznej zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym i regionalnym (w tym niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zwiększające konkurencyjność na europejskim rynku).

Program studiów obejmuje zajęcia prowadzone przez praktyków i ekspertów krajowych oraz wykłady z angielskojęzycznej terminologii. Ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności przez pracowników administracji stało się już w Polsce standardem działania gwarantującym stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie. Nabyta dzięki udziałowi w studiach podyplomowych wiedza i umiejętności, potwierdzone świadectwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stanowią najlepszą odpowiedź na coraz wyższe oczekiwania pracodawców w trudnych czasach spowolnienia gospodarczego dając absolwentom możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju zawodowego.

Jednym z wykładowców będzię  Adrian Lubowiecki-Vikuk, który jest również współautorem naszego portalu. Z tego miejsca gratulujemy Adrianowi angażu w tak prestiżowej uczelni jaką jest SGH, a wszystkich zainteresowanych studiami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Pania Anną Karpińską (anna.karpinska@sgh.waw.pl).

​MODUŁ I Ogólna wiedza o turystyce zdrowotnej (32 godz.)

 • Zagospodarowanie czasu wolnego – 8 godz.
 • Sport dla wszystkich w turystyce zdrowotnej – 8 godz.
 • Uwarunkowania rozwoju turystyki zdrowotnej na świecie – 6 godz.
 • Rynek usług turystyki zdrowotnej – 10 godz.

MODUŁ II Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (18 godz.)

 • Turystyka uzdrowiskowa – 6 godz.
 • Turystyka spa i wellness – 6 godz.
 • Turystyka medyczna – 6 godz.

MODUŁ III Elementy zarządzania przedsiębiorstwem turystyki zdrowotnej (114 godz.)

 • Struktura instytucjonalna rynku turystycznego – 4 godz.
 • Strategie marketingowe – 8 godz.
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe – 10 godz.
 • Produkty turystyki zdrowotnej a style życia- 10 godz.
 • Certyfikacja usług turystyki zdrowotnej – 8 godz.
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza w przedsiębiorstwach – 12 godz.
 • Elementy prawa w turystyce zdrowotnej – 10 godz.
 • Ubezpieczenia w turystyce zdrowotnej – 8 godz.
 • Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa – 6 godz.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim – 6 godz.
 • Negocjacje sprzedażowe – 6 godz.
 • Profesjonalna obsługa klienta – 6 godz.
 • Komunikowanie interpersonalne – 6 godz.
 • Kontakty międzykulturowe – 6 godz.
 • Zajęcia z praktykami (terminologia angielska) – 8 godz.

MODUŁ IV Opieka medyczna w turystyce (24 godz.)

 • Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce i w wybranych krajach – 8 godz.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 8 godz.
 • Trening zdrowotny – 8 godz.Program studiów obejmuje łącznie 194 godzin zajęć dydaktycznych.rogram studiów obejmuje łącznie 194 godzin zajęć dydaktycznych.
Kierownikiem programu jest ​dr hab. Elżbieta Biernat, a informacji udziela i zapisy przyjmuje Anna Karpińska e-mail: anna.karpinska@sgh.waw.pl.

 

Więcej informacji można zdobyć na oficjalnej stronie SGH http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=193&ST=podyplomowe#