Książka “Produkt turystyki medycznej” już w sprzedaży

Nowa książka Joli Rab-Przybyłowicz “Produkt turystyki medycznej” jest już dostępna do kupienia w sklepie internetowym Difin. Książka jest kompendium wiedzy na temat turystyki medycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania produktu dla tego typu turystyki. Autorka omówiła determinanty popytu i podaży na rynku turystyki medycznej, opisała nowe trendy oraz ich wpływ i konsekwencje dla rynku turystycznego.

Dla wszystkich zainteresowanych lekturą tej książki polecam poniżej kilka wybranych recenzji oraz bezpośredni link do księgarni internetowej.

Prof. dr hab. Beata Meyer Uniwersytet Szczeciński:

(…) Książka Produkt turystyki medycznej to wyjątkowo wartościowe kompendium wiedzy z zakresu turystyki medycznej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania produktu dla tego typu turystyki, które w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia związane z możliwościami rozwoju tej turystyki w Polsce, poprzez odwołanie się przede wszystkim do przykładu miasta Szczecin (…). 

Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk SGGW w Warszawie:

(…) W książce zawarto praktyczne przykłady współpracy sektorowo-regionalnej w tworzeniu i rozwoju produktu turystyki medycznej, co twórczo rozwija metodologię nauk ekonomicznych w zakresie oceny gospodarki i potwierdzeniu, że zintegrowane działania różnych podmiotów są podstawą do rozwoju produktu turystyki medycznej w terenie (…). 

Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński:

(…) Wyniki badań, a zwłaszcza materiał zgromadzony w rozdziałach badawczych i badawczo-projektowych, mogą być zatem wykorzystane przez przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się turystyką medyczną, głównie w regionie zachodniopomorskim, ale także w całej Polsce do budowania kompleksowego produktu turystyki medycznej w kooperacji z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami turystycznymi. Z punktu widzenia celów naukowych, analizy i koncepcje autorskie mogą stanowić przydatne źródło badań porównawczych, dla potrzeb opracowywania innych prac naukowych (…). 

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułMedical Travel Awards 2014 rozstrzygnięte
Następny artykułNowy kierunek studiów na SGH – już od października!
Z turystyką medyczną związany bez przerwy od 2008 roku. Zdobywał doświadczenie m.in. prowadząc własny gabinet stomatologiczny w Wakefield (UK), skąd wysyłał Brytyjczyków do partnerskiej kliniki w Krakowie na leczenie kompleksowe. Zrealizował szereg projektów związanych z turystyką medyczną, doradza, prowadzi szkolenia i seminaria dla właścicieli, menadżerów polskich klinik. Współpracuje z instytucjami i organami opiniotwórczymi za granicą. Obecnie współwłaściciel Dentim Clinic w Katowicach, w którym nadal przyjmuje turystów medycznych.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.