Participation in Medical Tourism versus Physical Activity of Patients after Liposuction: What are the Concerns about Health and Quality of Life?

Cost of liposuction

Naukowe opracowanie opisujące wieloaspektowe powiązania zabiegów liposukcji z turystyką medyczną. Artykuł ukazał się w http://www.degruyter.com/. Link do całego tekstu w języku ang jest dostępny pod polskim streszczeniem.

Współcześnie dbanie o wygląd zewnętrzny stało się wyznacznikiem zdrowego stylu życia.

Aktywność fizyczna odgrywa mniejsze znaczenie, a wyjazdy turystyczne coraz częściej łączone są z konsumpcją usług medycznych, w tym z zakresu chirurgii i dermatologii estetycznej.

Celem pracy jest wyjaśnienie zjawiska turystyki medycznej – szczególnie jej kategorii ukierunkowanej na zabiegi liposukcji – oraz jego związku z wartościami kultury fizycznej.

Praca ma charakter teoretyczny; jej uzupełnieniem jest odniesienie się do prezentowanej problematyki w postaci podania studium przypadku „lipoturystyki” i jej uczestników.

W rezultacie zidentyfikowano profil turysty medycznego na tle którego „lipoturysta” prezentuje się w sposób szczególny. Wydaje się, że motyw jego podróży jest rozpoznany, ale w kwestii doświadczeń i zachowań pozostajemy wciąż w kręgu przypuszczeń.

Potwierdzenie tezy, że podejmowanie aktywności turystycznej z pobudek medycznych w rezultacie może wpływać na jakość życia, wymaga określonych warunków:

(1) przeprowadzony zabieg nie wywoła (trwałego) uszczerbku na zdrowiu pacjenta,

(2) liposukcja będzie traktowana wyłącznie jako (inwazyjny) zabieg estetyczny, a nie jako metoda odchudzająca,

(3) w proces modelowania sylwetki będą włączone regularna aktywność fizyczna, dieta i zdrowy styl życia,

(4) zdrowie oraz kultura fizyczna będą traktowane jako nadrzędne wartości jakości życia. Dotychczasowe ustalenia należy traktować jedynie jako wstępne.

Tutaj można zapoznać się z całym tekstem w języku angielskim, (Full text PDF)
Link http://www.degruyter.com/view/j/pcssr.2016.69.issue-1/pcssr-2015-0027/pcssr-2015-0027.xml