„Zdrowe życie” – nowa inteligentna specjalizacja i konsorcjum badawcze na Warmii i Mazurach

Kiedy półtora roku temu pandemia zaczynała na dobre nam towarzyszyć pisaliśmy, że w obliczu nowych wyzwań wobec turystyki „nie należy szukać dróg mających nas doprowadzić do stanu przed pandemią, ale trzeba się skupić na budowaniu przyszłości w nowych warunkach. (link poniżej).

Wskazywaliśmy, że jednym z nowych elementów rzeczywistości, który zyska na znaczeniu w przyszłości będzie zdrowie, a tym samym szeroko pojmowana medycyna jako dziedzina zapewniająca rozwiązania w tym zakresie. Od zeszłego roku rozpoczął się niespotykany od dawna proces modernizacji branży w wielu wymiarach: począwszy od samej organizacji służby zdrowia, przez implementację nowych technologii telemedycznych, otwartości na wykorzystanie sztucznej inteligencji, robotów, większe wsparcie finansowe dla startupów medycznych, poszukiwanie medyków, aż po wzrost zainteresowania podróżami dla zdrowia, czyli turystyką zdrowotną.  Dzisiaj nawet po ilości nowych aplikacji medycznych, mobilnych urządzeń diagnostycznych oraz generalnie rozwiązań z zakresu medycyny cyfrowej widać, że rynek ten rośnie i będzie coraz bardziej  promieniował na inne branże.

Oczywistym staje się, że pojmowanie leczenie wyłącznie przez pryzmat pobytu w tradycyjnej placówce medycznej to już anachronizm. Dzięki medycynie cyfrowej można obecnie kształtować nowe modele świadczenia usług zdrowotnych w taki sposób, że dostępne są one poza szpitalami (np. w domach lub hotelach), a do obsługi urządzeń nie jest wymagany personel medyczny, lecz odpowiednio przeszkoleni asystenci techniki. Poparcie dla tego typu rozwiązań otwiera nową przestrzeń dla innowacji w zakresie oferowania usług turystycznych, a zwłaszcza podejścia do turystyki zdrowotnej.

Tego typu transformację wymagają wizji, pracy koncepcyjnej oraz długich przygotowań. Region wamińsko-mazurski podjął się tego wyzwania tworząc nową inteligentną specjalizacją „Zdrowe życie”, nad którą prace trwały przez ostatnie trzy lata. Najnowsza specjalizacja ma stanowić fundament do rozwoju województwa w kierunku min. stworzenia nowoczesnego modelu oferowania usług turystyczno-medycznych w oparciu najbliższą perspektywę finansowania z funduszy europejskich.

Podsumowanie finalizacji nowej specjalizacji stanowiła Konferencja „Zdrowe życie”, która odbyła się  3.09.2021 w Termach Warmińskich. Podczas konferencji została podpisana umowa Konsorcjum Naukowo – Technologicznego „Zdrowe życie”. Konsorcjum składające się z 15 członków założycieli i ma stanowić platformę wspierającą regionalną współpracę pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim.

Konsorcjum powstało z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pełniącej funkcję koordynatorem grupy.

Członkami założycielami konsorcjum są:

 1. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski,
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudzkiego w Warszawie,
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 4. Europejskie Centrum Innowacji Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej,
 5. Polski Komitet Paraolimpijski,
 6. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna,
 7. Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur,
 8. Grupa Anders,
 9. Fundacja Proturmed,
 10. Constance Care Centrum Rehabilitacji,
 11. Philips Health System,
 12. Inmed Sp. z o.o.,
 13. Technomex,
 14. Mediguard S.A,
 15. Aspamet SA.

Kolejnym punktem konferencji było podpisania listu intencyjnego pomiędzy Śląską Organizacją Turystyczną, a Warmińsko – Mazurską Organizacją Turystyczną dotyczącego współpracy w zakresie turystyki zdrowotnej.

Link do całej konferencji

Potrzebne jest nowe podejście – pobudzający komentarz redakcji po dyskusji na temat turystyki zdrowotnej