Międzynarodowe badanie rynku turystyki medycznej

Wynikiem pracy zespołu International Medical Travel Journal jest interesujące opracowanie, które analizuje aktualaną i prognozuje przyszlą sytuację w turystyce medycznej. W kolejnych artykułach przybliżymy wyniki tego obszernego opracowania.

Jest to trzecia edycja Climate Survey turystyki medyczne przeprowadzonej przez IMTJ. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2013 roku i przyciągnęła 404 uczestników, reprezentujących organizacje w 77 różnych krajach.

Opracowanie analizuje bieżącą działalność, wzrost rynku i biznesu, obecne wyzwania i szanse w branży turystyki medycznej. Badania były finansowane przez International Medical Travel Journal i został przeprowadzony w trybie online.

Najważniejszymi punktami podsumowującymi to opracowanie są:

USA, Wielka Brytania i Turcja, dostarczyły większość respondentów. Różnorodne typy organizacji były reprezentowane w badaniu. Dostawcy usług dla turystów medycznych (szpitale, przychodnie, uzdrowiska i agencje turystyki medycznej) stanowiły 69,3% wszystkich respondentów (w tym szpitale i przychodnie – 42,7%; agencje i koordynatorzy turystyki medycznej – 24,1%;  SPA i uzdrowiska – 2,5%). Inne organizacje uczestniczące w badaniu to instytucje, które nie świadczą usług bezpośrednio do pacjentów i turystów medycznych, ale które mają interes w tym sektorze, np. doradcze, akademickie, firmy ubezpieczeniowe, organizacje rządowe, organizacje turystyczne.

Według respondentów, trzy główne miejsca docelowe dla turystów medycznych, na podstawie liczby pacjentów, to Indie, Tajlandia i USA. USA, Tajlandia i Singapur są uważane za wiodące miejsc pod względem jakości i zakresu usług.

Respondenci uważają, że najważniejszymi czynnikami dla turystów medycznych w wyborze zakładu opieki zdrowotnej w danym kraju są wiedza i kwalifikacje lekarza / stomatologa, koszty leczenia, komentarze i oceny innych pacjentów oraz standardy zakwaterowania szpitala lub kliniki.

Oczekują oni, że rynek turystyki medycznej wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat. Jedna czwarta respondentów oczekuje, że rynek wzrośnie o 5-10% rocznie, 22,1% oczekuje, że wzrośnie o 10-15% rocznie, a 16,1% spodziewa się, że wzrośnie o ponad 20% rocznie.

Sektorami, które wzrosną najszybciej w ciągu najbliższych pięciu lat są kosmetyczne i chirurgia plastyczna, leczenie stomatologiczne, leczenie raka oraz leczenia niepłodności.

Respondenci uważają, że czołowymi miejscami dla turystów medycznych w zakresie liczby pacjentów, w ciągu pięciu lat będą Indie, Tajlandia i Turcja, a następnie w USA, Niemcy i Singapur.

Trzy najważniejsze zmiany przewidywane w ciągu najbliższych pięciu lat w branży turystyki medycznej na świecie to: przyjęcie e-zdrowia i elektronicznej dokumentacji pacjenta w turystyki medycznej, wejście na rynek głównych firm turystycznych, a także większy nacisk na jakość, a nie cenę wśród turystów medycznych.

Najważniejszymi problemami stojącymi przed branżą turystyki medycznej uważa się: brak wiarygodnych informacji na temat jakości usług medycznych w innych krajach, brak opieki po-zabiegowej w kraju pochodzenia pacjenta oraz brak ubezpieczenia dla turystów medycznych.

Połowa respondentów uważa, że tzw. „​​Obama-care” (amerykański plan rządowy wspierający ułatwienie dostępu do służby zdrowia Amerykanom, również poza granicami USA) będzie miało niewielki lub żaden wpływ na liczby Amerykanów podróżujących do innych krajów w celu leczenia. Około jedna trzecia respondentów uważa, że efektem „Obamacare” będzie zwiększenie liczby amerykańskich pacjentów podróżujących za granicę, a jedna piąta badanych uważa, że ​​zaowocuje ono zmniejszeniem liczby amerykańskich turystów medycznych.

Ponad jedna trzecia badanych uważa, że europejska dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, nie wpłynie znacząco lub w ogóle na liczbę turystów medycznych; ponad połowa, oczekuje wzrostu i tylko 12,6% uważa, że ​​wpłynie ona na zmniejszenie liczby turystów medycznych.