Menedżer Turystyki Medycznej – oferta studiów w Krakowie WSTiE

Zamek w Suchej Beskidzkiej - główna siedziba WSTiE
Tekst sponsorowany

Współczesne trendy społeczne wskazują na stale rosnącą świadomość znaczenia zdrowego stylu życia. Wyjazdy turystyczne oparte są w coraz większym stopniu o aktywności z obszaru wellness&spa, ale także rehabilitację i klasyczne leczenie, w tym uzdrowiskowe. Wysoka jakość polskiej kadry medycznej i infrastruktury oraz niezwykle konkurencyjne ceny powodują, że coraz więcej obcokrajowców korzysta z usług medycznych w naszym kraju. Sektor turystyki medycznej rozwija się w świecie i w Polsce w ogromnym tempie i ma szansę zwiększać się każdego roku o ok. 15%. Pacjenci zagraniczni przyjeżdżają do naszego kraju głównie na operacje plastyczne, zabiegi stomatologiczne, kardiologiczne i ortopedyczne oraz rehabilitację.

Nie dziwi więc, że wiele regionów Polski traktuje turystykę medyczną jako inteligentną specjalizację – powstają klastry turystyki medycznej konsolidujące usługodawców. Sektor ten wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr posiadających umiejętności zarządzania relacjami z pacjentem zagranicznym i jego obsługi, znajomości zasad tworzenia ofert medycznych oraz procedur w placówkach medycznych, zasad funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, umiejętności oceny zdolności placówki do komercjalizacji usług medycznych na rynkach zagranicznych, znajomości marketingu, wymagań prawnych oraz zarządzania strefą wellness&spa.

Z myślą o powyższych wyzwaniach Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii – lider edukacji turystycznej w Polsce – uruchamia pierwsze tak specjalistyczne w kraju studia podyplomowe.

„Nasze studia są idealną inwestycją w rozwój każdego menedżera, który zarządza publicznymi i prywatnymi placówkami medycznymi, komercjalizującymi swe usługi dla pacjentów zagranicznych. Wielu menedżerów od lat podkreślało, że na rynku brakuje kompleksowego, praktycznego programu dla tej odpowiedzialnej branży. Studia prowadzone będą w Krakowie w trybie niestacjonarnym, aby umożliwić bezproblemowe łączenie nauki z pracą zawodową” –  dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji WSTiE

Studiom patronuje:

Wśród wykładowców znaleźli się uznani lekarze, eksperci w zakresie marketingu turystycznego, prawnicy oraz menedżerowie placówek medycznych, uzdrowiskowych i wellness. Słuchacze będą mieli okazję uczyć się od takich ekspertów-praktyków jak m. in. dr Anna Białek-Wolf, dr Marcin Mikos, Arkadiusz Dawidowski, Mariusz Arent, Arkadiusz Buziewicz, Jan Rudomina, Marek Gnusowski, Magdalena Rutkowska czy Jerzy Szymańczyk.

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy na samodzielnych stanowiskach w:

 • zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
 • publicznych i prywatnych placówkach medycznych komercjalizujących swe usługi dla pacjentów zagranicznych
 • biurach podróży
 • platformach internetowych pośredniczących w turystyce medycznej
 • centrach odnowy biologicznej
 • ośrodkach i hotelach typu medical-spa
 • instytucjach prywatnych i publicznych świadczących usługi prozdrowotne

Program obejmuje 190 godzin (2 semestry), realizowanych w licznych blokach:

 • Kulturowe uwarunkowania kreowania ofert turystyki zdrowotnej
 • System opieki zdrowotnej w Polsce
 • Procesy w placówce medycznej
 • Marketing w turystyce zdrowotnej
 • Organizacja turystyki zdrowotnej na świecie
 • Obsługa pacjenta zagranicznego
 • Międzynarodowe rynki turystyki medycznej
 • Kreowanie produktu polskich uzdrowisk
 • Zarządzanie strefą wellness&spa
 • Etyka turystyki zdrowotnej
 • Wizyta studyjna
 • Wykłady monograficzne – studia przypadków
 • Warunki komercjalizacji usług medycznych przez touroperatorów

Początek pierwszej edycji studiów planowany jest w kwietniu 2018 roku. Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji więcej danych mogą znaleźć na stronie: www.wste.edu.pl lub bezpośrednio w sekretariacie uczelni.

Tekst sponsorowany