Promocja polskiej turystki medycznej – po spotkaniu konsultacyjnym w Min. Rozwoju z 5 maja 2016 r.

Od przyszłego tygodnia ruszy program wsparcia dla promocji polskich marek produktowych – Go to Brand. Jednym z 12 produktów ujętych w programie jest sektor usług prozdrowotnych. Materiały dotyczące założeń programu zostały przedstawione tutaj. (link)

W zeszłym tygodniu 5.05.2016 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie tego projektu, na które została zaproszona branża usług prozdrowotnych, która dość licznie stawiła się w Warszawie (dokładna liczba uczestników zależy od przyjętej metody liczenia).

Na spotkaniu zostały przedstawione najważniejsze warunki programu:

  • podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie wg PKD,

  • projekty podlegające dofinansowaniu,

  • rodzaje wydatków oraz stopień ich współfinansowania,

  • etapy konkursu i naboru wniosków.

Na spotkaniu nie było przedstawicieli PARP, czyli organizacji zarządzającej procesem przydzielania finansowania. Projekt w imieniu strony rządowej prezentowali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju. Przedstawiciele POT-u obecni na spotkaniu przedstawiali cel wspólnych działań, czyli wsparcie rozwoju turystyki medycznej przez jej skoordynowaną promocję na docelowych rynkach.

Jako kluczowe rynki wskazane zostały następujące kraje: Rosja, Ukraina, Norwegia, Stany Zjednoczone oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wybór tych państw wynika z zasadniczego ograniczenia uniemożliwiającego realizację programu (finansowanego ze środków UE) na terenie krajów Wspólnoty.

Spotkanie miało charakter konsultacyjny, także z sali padło wiele pytań do prowadzących. Parę zostało bez odpowiedzi. Nadal nie wiadomo czy:

  • w zakresie współfinansowania (od 15% do 40%) przedsiębiorcy będą musieli je pokrywać wyłącznie w formie finansowej, czy też będą dopuszczalne inne możliwości,

  • w projekcie będą mogły brać udział konsorcja kilku podmiotów czy tylko pojedyncze firmy.

Dużo czasu poświęcono imprezom targowym. Wynika to z faktu, iż w przedstawionej ewaluacji poprzedniego projektu Promocji Polski na rynkach międzynarodowych w latach 2012 – 2015 (w tym także turystyki medycznej) targi zagraniczne i krajowe zostały ocenione jako najbardziej skuteczne działania promocyjne na rynkach międzynarodowych.

Została przedstawiona wizualizacja polskiego stoiska w różnych wariantach aranżacyjnych. Uczestnictwo w targach branżowych jest bardzo ważne dla działań wizerunkowych kraju i poszczególnych firm, dlatego warto na nich bywać i warto również zabiegać o wspólną prezentację wszystkich w ramach jednego stoiska krajowego. Pytanie, czy w przypadku usług prozdrowotnych targi są najistotniejszym kanałem promocji to temat na oddzielne opracowanie.

Z tego względu sporą dyskusję wzbudził punkt zobowiązujący przedsiębiorców, którzy skorzystają z dofinansowania do wzięcia udziału w min. 10 imprezach targowych w ciągu 3 lat. Ostatecznie drogą negocjacji z przedstawicielem ministerstwa ten wymóg został zmniejszony do 4 imprez targowych.

Więcej o regulaminie konkursu i kryteriach tutaj: http://poir.parp.gov.pl/poddzialanie-3-3-3/konsultacje-spoleczne-poir-2014-2020-poddzialanie-3-3-3-po-ir-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand

Plan konkursów wygląda następująco

IMG_0992

Zatem czekamy na start programu i ogłoszenie jego oficjalnych warunków.