Kongres HESTOUREX Turcja 2018 – podsumowanie

W dniach od 5 do 8 kwietnia delegacja Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej miała okazję uczestniczyć w drugiej edycji międzynarodowego kongresu i wystawy HESTOUREX w Turcji. Drugiem zaproszonym przedstawicielem z Polski był portal ClinicHunter.com specjalizujący się w pozyskiwaniu i obsłudze pacjentów z zagranicy. Tematyką przewodnią wydarzenia była turystyka zdrowotna, sportowa, alternatywna oraz zrównoważona. HESTOUREX jest wysoce wspierany przez Prezydencję Republiki Turcji oraz tureckie ministerstwa zajmujące się sprawami zagranicznymi, zdrowiem, sportem, rozwojem oraz gospodarką.

Wydarzenie odbywało się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą była wystawa, gdzie wystawcy głównie z Turcji, ale również ze świata mogli promować swoje produktu i usługi. Spośród wystawców większość stanowiły tureckie kliniki specjalizujące się w obsłudze turystów medycznych, ale zgodnie z rozległą tematyką obecne były również stoiska reprezentujące tureckie regiony w tym również Północny Cypr, hotele zwłaszcza nastawione na ofertę Spa & Wellness, najlepsze pola golfowe oraz caravaning. Na terenie wystawy można było zapoznać się z 137 stoiskami o różnorodnej ofercie. Pierwszy dzień wydarzenia opierał się głównie na wystawie, dzięki czemu wystawcy i kupujący mogli zapoznać się z innymi uczestnikami oraz ich ofertą, a w efekcie wyrazić swoje zainteresowanie odbycia spotkania biznesowego.

Drugim, lecz kluczowym elementem były krótkie spotkania biznesowe mające na celu zapoznać zainteresowanych swoją działalnością wystawców i kupujących. Obie strony mogły przedstawiać swoje oferty oraz oczekiwania dotyczące potencjalnej współpracy. Takie połączenie stało się znakomitą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych, budowania międzynarodowej współpracy między podmiotami czy pozyskiwania inwestorów. Według organizatora w spotkaniach uczestniczyło 4029 kupujących, co  z kolei przełożyło się na kilka tysięcy spotkań.

Bartosz Prokopowicz z Clinic Hunter.com

Uzupełnieniem były odbywające się w czasie kongresu panele dyskusyjne oraz prelekcje między innymi z zakresu turystyki osób starszych i niepełnosprawnych oraz zastosowań technologii i marketingu cyfrowego w turystyce zdrowotnej. Była to zarówno świetna okazja do wymiany spostrzeżeń jak i uzyskania cennych informacji pomocnych w udoskonalaniu swojej działalności. W organizacji wydarzenia nie zabrakło również strony praktycznej, gdzie uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia szpitali w Antalya. Były to 3 placówki o różnej specjalizacji – od szpitala akademickiego po prywatną klinikę wąskiej specjalizacji. Wszystkie z nich łączył fakt przyjmowania turystów medycznych, co dało możliwość zapoznania się z faktycznym stanem oraz różnicami pomiędzy placówkami o różnej specyfice działania.

Mariusz Arent z Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej (pierwszy z prawej)

Korzystając z sposobności Instytut promował Polskę jako rynek o dużym potencjale inwestycyjnym, nienasycony przedsiębiorstwami i produktami turystyki medycznej w porównaniu do rynku tureckiego. Dla tureckich przedstawicieli sytuacja w na polskim rynku była zadziwiająca, gdyż w Turcji wsparcie rządu dla sektora turystyki zdrowotnej jako kluczowej branży jest znaczne i odbywa się wielopoziomowo. Prowadzone były również rozmowy o współpracy badawczej z podmiotami akademickimi zainteresowanymi kontaktami z Polską.

Wydarzenie na tle innych zdecydowanie wyróżnia jego biznesowy charakter i zamknięcie na osoby postronne, co mimo pozornych ograniczeń zapewnia odmienne efekty, spełniające założenia organizatorów. Głównym celem nie było dążenie do promocji komercyjnej, ale promocja Turcji jako kraju rozwijającego wiele form turystyki na swoim terytorium, kraju sprzyjającego owocnym inwestycjom oraz nakierowanie uczestników na nawiązywanie relacji biznesowych, które mają zapewniać realizację tych celów.  Podczas oficjalnego zakończenia omawiane były dalsze plany inwestycyjne w rozwój turystyki medycznej w Turcji, między innymi zapowiedź dalszych inwestycji rządu w sektor turystyki zdrowotnej oraz budowa kolejnych dużych szpitali koncentrujących się na turystach medycznych. Odbywające się w czasie zakończenia przemówienie ministra spraw zagranicznych podkreślało wielką rolę różnych form turystyki w ekonomii Turcji oraz zapowiadało dalsze zaangażowanie i wsparcie państwa w jej rozwój.  Takie działania mają sprzyjać nie kojarzeniu Turcji jako miejsca jedynie do popularnej turystyki wypoczynkowej, ale jest to zabieg sprzyjający poprawie wizerunku kraju oraz podążania za trendami turystycznymi – stąd wielka promocja turystyki sportowej, caravaningowej i oczywiście medycznej. W wystąpieniu nie zabrakło podkreślenia wielkiej roli współpracy międzynarodowej oraz umożliwiającego jej zapoczątkowaniu HESTOUREX, a także przeświadczenia o równie dużym sukcesie przyszłych edycji tego wydarzenia.

Wystawa i kongres HESTOUREX był dopiero drugą edycją, jednak czerpał z wcześniej organizowanych, podobnych targów i kongresów na terenie Turcji. Bez wątpienia jego nowoczesna forma oraz idea ma szanse uczynić to wydarzenie znanym, cyklicznym i jeszcze większym w skali międzynarodowej, podczas gdy sposób organizacji przedsięwzięcia jak i jego wystawność dążą do kreacji kongresu jako prestiżowego.

Autorka – Daria Turan – studentka kierunku turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Obroniła pracę licencjacką na temat rozwoju turystyki medycznej w Turcji. Od 2017 roku współpracuje z Instytutem Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.

Daria Turan z Wyższej Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku