Misja przyjazdowa z Ukrainy

W dniach od 12 do 16 lutego odbyła się misja przyjazdowa dziennikarzy ukraińskich, umożliwiająca zapoznanie się z ofertę usług medycznych podmiotów z regionu lubelskiego.

W dniach od 12 do 16 lutego odbyła się misja przyjazdowa dziennikarzy ukraińskich, umożliwiająca zapoznanie się z ofertę usług medycznych podmiotów z regionu lubelskiego. Wizyta została zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną w ramach wdrażania poddziałania 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki Brand. Zgodnie z założeniami przedmiotowego programu, nadrzędnym celem pozostaje promocja polskiego sektora usług prozdrowotnych na wybranych rynkach zagranicznych w terminie do końca czerwca 2019 r.

Do współpracy przy realizacji misji został zaproszony Klaster Lubelska Medycyna, który prowadzi aktualnie działania promocyjne na rynkach zagranicznych w związku z projektem Konsorcjum Turystyka Medyczna. Ze strony ukraińskiej na zaproszenie organizatorów przyjechali dziennikarze z Kijowa reprezentujący różnorodne media, tj. pismo turystyczne, portale turystyki medycznej, agencję informacyjną oraz videblog zdrowotny. Zgodnie z założeniami projektu efektem misji z udziałem dziennikarzy ma być publikacja artykułów oraz filmów promocyjnych z miejsc odbytej wizyty w języku ukraińskim.

Plan misji zakładał zapoznanie dziennikarzy z ofertą placówek zdrowotnych, które miały już doświadczenie z pacjentami z Ukrainy, jak również dysponujących atrakcyjną ofertą dla pacjentów zagranicznych. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć nie tylko infrastrukturę budynków, porozmawiać ze światowej klasy lekarzami, ale także osobiście doświadczyć zabiegów pielęgnacyjnych oraz pobytu w ośrodku uzdrowiskowym.

Więcej na stronie: https://health.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/273318,misja-przyjazdowa-z-ukrainy.html

(źródło: Polska Organizacja Turystyczna)