Analiza sektora turystyki medycznej w opracowaniu OECD

Dzięki pracy zespołu Neil Lunt, Richard Smith, Mark Exworthy, Stephen T. Green, Daniel Horsfall and Russell Mannion, powstał obszerny dokument analizujący rynek turystyki medycznej „Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review”. Autorzy są pracownikami naukowymi brytyjskich uniwersytetów (University of York, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Royal Holloway University of London, Sheffield Teaching Hospitals, University of Birmingham), a sam dokument powstał na zlecenie OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Z opracowania wynika wiele wniosków, z których na uwagę zasługuje szczególnie fakt iż wszelkie dane dotyczące zarówno liczby pacjentów jak i kwoty przez nich zostawianej w zagranicznych (w tym polskich) placówkach medycznych opierają się tylko o szacunki i są obarczone bardzo dużym marginesem błędu.

Ponieważ opracowanie to jest bardzo obszerne, nie sposób przekazać jego cala treść w jednym artykule. Nie mniej jednak w związku z interesującą treścią tego dokumentu postaram się przybliżyć jego najciekawsze fragmenty w kolejnych postach.