Utworzono „Lubelskie Konsorcjum Turystyki Medycznej”

W dniu 29 czerwca 2017 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy powołującej Lubelskie Konsorcjum Turystyki Medycznej.

Projekt jest realizacją polityki zacieśniania współpracy interesariuszy realizujących wspólne przedsięwzięcia mające zachęcać pacjentów i turystów spoza województwa do odwiedzenia regionu lubelskiego w celu skorzystania z usług zdrowotnych i medycznych, a przy okazji  z oferty turystycznej.

Lubelskie konsorcjum jest jednym z pierwszych sformalizowanych projektów tego typu w Polsce. Powstało dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu podmiotów prywatnych
i podmiotu publicznego. Inicjatywa powołania konsorcjum powstała w Klastrze Lubelska Medycyna, który od 3 lat z działa na rzecz zaistnienia lubelskiej medycyny na arenie międzynarodowej.

„Cieszymy się, że dzięki współpracy w ramach Klastra Lubelska Medycyna podmioty z branży medycznej postanowiły razem realizować ten ambitny projekt dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, wspólnie planując działania marketingowe, a przede wszystkim wspólnie finansując działania  w ramach podjętego przedsięwzięcia.” 

– podkreśliła Marzena Strok-Sadło – członek Zarządu Klastra Lubelska Medycyna, Główny specjalista w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin

Umowę  konsorcjum podpisały:

Arthos Sp. z o.o.

Atom Sp. z o.o.

BeautyDentalClinic Agnieszka Krawczyk

Centrum Medyczne „Luxmed” Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Medicos S.A.

Centrum Medyczne VITA Paweł Skrętowicz

CRH Żagiel Med Sp. z o.o. Spółka Jawna

Klinika Pięknego Uśmiechu M. Pucek

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego

Top-Medical Sp. z o.o.

Liderem Konsorcjum została firma marketingowa INB Marketing, która jednocześnie zajmie się stworzeniem strony internetowej i kampanią promocyjną projektu.

„Ten projekt to wielkie wyzwanie dla najodważniejszych podmiotów branży medycznej w województwie lubelskim, które zdecydowały się pójść razem w nieznane i stworzyć tak innowacyjne przedsięwzięcie. To dla nas wielki zaszczyt pracować z firmami, które wyznaczają nowe kierunki w rozwoju gospodarczym miasta i regionu”

– mówi Michał Janiszek, Prezes Zarządu INB Marketing sp. z o.o.

W regionie panuje przekonanie, że ze względu na posiadane zaplecze medyczne, znanych w branży specjalistów, region ma ogromny potencjał do rozwoju usług w tym obszarze. Jednocześnie podmioty zainteresowane mają świadomość bieżących wyzwań, zwłaszcza w sferze budowania i promowania produktu turystyki medycznej. Pisaliśmy o tym tutaj tutaj.

Czas pokaże na ile nowa inicjatywa przyniesie pożądane rezultaty w przyszłości. Szanse są na to spore biorąc choćby pod uwagę otwarcie się granic UE z Ukrainą. Jeżeli pacjenci z Ukrainie mieliby się gdziekolwiek leczyć masowo w Polsce to w pierwszej kolejności będzie to województwo lubelskie.