Relacja z lubelskiego 2019 International Health Tourism Forum

Relacja z lubelskiego 2019 International Health Tourism Forum

7 października 2019 roku odbyło się lubelskie Międzynarodowe Forum Turystyki Zdrowotnej (IHTF), kontynuacja zeszłorocznego Szczytu Turystyki Zdrowotnej i Medycznej dla Wschodniej Europy w kompleksie konferencyjnym Echotech. Tegoroczny event poświęcony był rozmowom nad nowymi trendami rynkowymi i ich konsekwencjami dla pośredników usług, oraz poszczególnych rynków. Forum zebrało pokaźne zagraniczne i lokalne grono specjalistów tematyki, pośredników usług medycznych z Polski i zagranicy, lokalne klastry medyczne, międzynarodowe instytucje akredytacyjne, oraz właścicieli klinik. Powracającymi tematami były dobre praktyki usługodawców, nowe trendy w procedurach, technologiach, systemach, a także ograniczenia i perspektywy z nich wypływające. Forum z powodzeniem utrzymało zainteresowanie gości, oraz dało im szansę na spotkania w formacie b2b.

Panel I – Turystyka medyczna w regionalnych I narodowych strategiach rozwoju ekonomicznego – panel publicznej administracji i klastrów turystyki medycznej

Marcin Kęćko – Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, Vladimir Mozetić z Klastru Turystyki Medycznej Kvarner z Chorwacji, Tadeusz Buczek – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, oraz Andriy Rikota – Członek Rady Miasta Lwowa omawiali charakterystykę lubelskiego regionu i geo-ekonomiczne implikacje jego lokalizacji wobec rynków zewnętrznych Poruszono także temat sposobów ułatwień procedur i samą promocję lokalnego medycznego zaplecza zagranicę przez lokalne władze.

Nowe trendy w transgranicznych zakupach i sprzedaży usług medycznychElizabeth Ziemba, Medical Tourism Training, USA

Pani Elizabeth Ziemba, prezes i założycielka Medical Tourism Training w USA wskazała nowe modele pracy i podejścia do obsługi klienta wdrażane zagranicą. Jednym z przykładów byli usługodawcy medyczni oraz pośrednicy z Malezji, którzy wpadli na pomysł kompleksowego, tzw. end-to-end, rozwiązania modelu operacji ułatwiającego klientom zagranicznym dostęp do usług poprzez włączenie wszystkich niezbędnych usług w całościowy pakiet. Jedno kliknięcie, jedna opłata i jedna karta Mastercard starczą aby polecieć, nocować, poddać się operacji i wrócić z Malezji. Tego typu nowe trendy rynkowe wykraczające poza schemat b2b sięgają po pomoc rządowych instytucji i samej władzy, jak to jest w przypadku usługodawców Etiopii, którzy z pomocą rządu oferują specjalne dedykowane linie lotnicze dla pacjentów.

Jakość, zarządzanie jakością i akredytacja w turystyce zdrowotnejDr Claudia Mika, Temos International, NIemcy

W ramach lubelskiego 2019 IHT Forum temat ten poruszyła Dr Claudia Mika reprezentująca Temos International Healthcare Accreditation z Niemiec. Zazwyczaj termin akredytacja kojarzy się przedsiębiorcom z płatnymi certyfikatami, opiniami i rekomendacjami wystawianymi przez podmioty trzecie, jednakże za tym słowem kryją się procesy kontrolne, wdrażające i zapewniające zachowanie wysokich standardów systemów i procesów zarządzania pacjentami tak przed, w trakcie jak i po dokonaniu zabiegu. Akredytacja instytucji ma na celu wprowadzenie jak wysokich standardów w celu gwarancji jakości usług, ale nie tylko, bo także i przez to satysfakcji klienta, a co za tym idzie i wskaźnika powracalności klienta.

Panel II – Wykorzystanie nowych technologii i współpraca międzynarodowa a jakość świadczenia usług medycznych

Wdrażanie nowych medycznych technologii w bliskiej przyszłości w lubelskich centrach medycznych było tematem dyskusji naukowców uniwersytetów lubelskich, w której udział brali dr n. med. Michał Solecki – specjalista chirurgii ogólnej, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr n. med. Grzegorz Michalczewski – z Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, oraz dr n. med. Ryszard Mądry – Lubelski Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Plastycznej. Ze względu na specyfikę lubelskiego regionu cechującego się wysokiej jakości usługami medycznymi okulistyki, terapii komórkowej i chirurgii bariatrycznej, były one głównymi tematami dyskusji.

Panel III – Dobre praktyki w turystyce medycznej

Tematem przewodnim panelu była promocja infrastruktury medycznej na Lubelszczyźnie, a także dobre praktyki w turystyce zdrowotnej. Rozmówcami byli Tomasz Bieżanek – Lublin Medical Tourism Consortium, Małgorzata Majewska – Paradowska, współwłaścicielka Aldent – Centrum Stomatologii i Implantologii, Karina Przybyło-Kisielewska – Bristol Art & Medical SPA, Dorota Karczewska – Szpital ŻAGIEL MED. Swoimi doświadczeniami podzieli się właściciele regionalnych szpitali, klinik, lubelskiego konsorcjum, uzdrowisk i hoteli. Dotarcie do klienta, świadczenie mu usług, oraz wpływ dobrej jakości usług na wskaźnik powracalności klientów były głównymi wątkami rozmowy. Jako przykład nikłej rozpoznawalności miejsca i oferty rekreacyjnej zagranicą mimo swej wyjątkowości przedstawiona została Kopalnia Soli w Wieliczce – wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Panel IV – Rola pośredników usług w turystyce medycznej. Dotychczasowe doświadczenia i wizje przyszłości – Moderator: Magdalena Rutkowska, CEO Medical Travel Partner, Poland

Kolejny panel poświęcony był praktyce: najczęściej popełnianym błędom w działalności pośredniczącej, oraz dobrym strategiom rozwoju firm pośrednictwa usług medycznych. Listę błędów pośredników usług przedstawił Nureini Mohamed – konsultant ds. turystyki medycznej w HYF Medical Center w Dubaju, ZEA. Natomiast Marek Hołówko – współzałożyciel i dyrektor generalny firmy pośredniczącej usługi zdrowia i urody Clinic Hunter – podzielił się swoimi strategiami sukcesu prowadzenia takiej działalności. Marek Hołówko wyjaśnił w jaki sposób udało mu się założyć, rozkręcić i utrzymać na wysokim poziomie działalność pośrednictwa usług medycznych. Clinic Hunter musiał sobie poradzić ze znalezieniem pracowników z wykształceniem medycznym, stawić czoła nierealistycznym oczekiwaniom rynku wywołanym medialnymi utopiami i utrzymać wysoką jakość swoich usług.

Arnis Krasovskis z Medrefund, UK, poruszył także kwestię wiarygodności klinik i dotrzymywania przez nie słowa. Skoro każda klinika na rynku twierdzi, iż oferuje usługi najwyższej jakości, zatem wydaje się oczywistym zapytanie co w takim razie wniesie ona do potencjalnej współpracy z pośrednikami usług.

Rynek ubezpieczeń w USA a turystyka medyczna. Ograniczenia i możliwości Irving Stackpole, Stackpole and Associates, USA

Irving Stackpole ze Stackpole and Associates, USA, przedstawił specyfikę amerykańskiego rynku ubezpieczeń, a tym samym perspektywy możliwego dotarcia europejskiej turystyki medycznej na rynek docelowy w USA. Rodzaje ubezpieczeń obecnych na rynku amerykańskim niekoniecznie ułatwiają pracę pośrednikom turystyki medycznej, a raczej utrudniają je ze względu na powszechne ubezpieczenia podstawowe i ich podstawowy zakres. Większość rynku ubezpieczeń w USA stanowią ubezpieczenia w ramach systemów opieki zdrowotnej Medicaid i Medicare, oraz ubezpieczenia oferowane przez pracodawców. Mimo braku głównego amerykańskiego ubezpieczyciela oferującego pakiety turystyki medycznej, takie plany ubezpieczeniowe istnieją w niszy samo-ubezpieczających się pracodawców. Ich potencjał obecnie wykorzystują ośrodki medyczne w Kostaryce lub Meksyku. Niemniej jednak, według prelegenta, maksymalizacja pokrewieństwa kulturowego z polonią w USA, ukierunkowana na niszę amerykańskich firm z własnym ubezpieczeniem, promowanie wysokiej jakości zabiegów medycznych oferowanych na Lubelszczyźnie, oraz współpraca z doświadczonymi i niezawodnymi pośrednikami to najlepszy plan strategiczny dla regionu lubelskiego.

Wellness i usługi medyczne. Jak prawidłowo odpowiedzieć na potrzeby niemieckiego klienta Lutz Lungwitz, Niemieckie Stowarzyszenie Medycznej Wellness, Niemcy

Lutz Lungwitz wyjaśnił dlaczego tak ciężko spełnić wymagania niemieckich klientów. Popularny trend selfie, który obecnie dominuje w naszej kulturze produkuje i stymuluje popyt na rynku chirurgii kosmetycznej, ponieważ każdy chce lepiej wyglądać na zdjęciach. Jednak w dzisiejszych czasach niemiecka populacja koncentruje się w równym stopniu na wellness i spa, rekreacyjnych zajęciach i terapiach oferowanych w Niemczech i za granicą. Ten trend może w najbliższej przyszłości stać się zupełnie nową niszą na rynku światowym, ale wymaga przejrzystości usług i niezawodności w odniesieniu do materiałów promocyjnych, zdjęć.

Panel V – Determinanty współpracy transgranicznej w zakresie przyjazdowej turystyki zdrowotnej. Specyfika rynków docelowych

W panelu wzięli udział: Olena Melnyk – ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy Turystyki Medycznej na Ukrainie, Bartosz Ziółek, ekspert ds. rynku chińskiego, z Amber Global Consulting, Arnis Krasovskis – z Medrefund, Wielka Brytania, oraz Nureini Mohamed, z Centrum Medycznego w Dubaju, ZEA. Rozmówcy dyskutowali o zaletach i wadach własnych rynków z potencjalnymi niszami współpracy z zagranicznymi organizatorami i instytucjami. Specyfika tych rynków wyjaśnia, dlaczego Ukraińcy wybierają tylko przygraniczne polskie kliniki, oraz dlaczego Chińczycy są zainteresowani wyłącznie koreańskimi ośrodkami kosmetycznymi, podczas gdy Pekin oferuje głównie pakiety tradycyjnej terapii chińskiej dla obcokrajowców.

Spotkanie zebrało około 100 gości i ekspertów z zagranicy, którzy dyskutowali o potencjale regionu lubelskiego, jakości obsługi klientów, nowinkach technologicznych w medycynie, akredytacji, oraz sposobach promocji regionu zagranicą.

Realacja autorstwa Michała Matusiaka PR Managera z Clinic Hunter dostępna jest także w wersji angielskiej tutaj.