Turyści medyczni w Polsce w 2016 r. Wyliczenia oraz metodyka.

Wstęp do artykułu autorstwa dr Anny Białk-Wolf oraz Mariusza Arent, który ukazał się w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych nr 1 (21) z 2018 r. 

Informacje dotyczące liczby turystów medycznych są z jednej strony bardzo pożądane zarówno przez media jak i polityków, z drugiej strony znając realia turystyki medycznej trzeba mieć świadomość jak trudno je uzyskać. Niezwykła chęć ich posiadania powoduje, że media niejednokrotnie powielają niezweryfikowane dane na ten temat. Fascynująca jest wręcz historia rozpropagowania nierealnych danych dotyczących turystyki medycznej w Polsce.

Niniejszy artykuł jest próbą zweryfikowania danych dotyczących liczby turystów medycznych w naszym kraju z uwzględnieniem danych cząstkowych zebranych przez GUS, wywiadów eksperckich oraz analizy strony podażowej. Tłem artykułu jest historia najczęściej powielanych danych dotyczących tego tematu, które zdaniem autorów są znacznie zawyżone.

Znana jest liczba przyjeżdżających do Polski w celach zdrowotnych cudzoziemców (jest to jednakże szerszy zakres przyjazdów niż tylko turystyka medyczna w przyjętym tu znaczeniu) oraz liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów zakładach uzdrowiskowych, których to w 2016 roku było 48.273, co stanowiło wzrost o 22% w porównaniu do 2015 r. Z kolei z wywiadów eksperckich oraz danych zbieranych przez Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej wynika, iż największe polskie placówki medyczne obsługują średnio nie więcej niż kilkuset pacjentów zagranicznych rocznie. Może to dawać w sumie liczbę około 10.000 pacjentów. Najliczniejszą grupę turystów medycznych w Polsce stanowią turyści stomatologiczni. Wynika to z jednej strony z naszej ciekawej oferty, a z drugiej strony z konieczności prywatnego finansowania niektórych świadczeń stomatologicznych w wielu zachodnioeuropejskich państwach. Analiza przeprowadzona w 2016 r. w Polsce wskazuje, iż wówczas na rynku świadczeniodawców medycznych funkcjonowało około 180 klinik, które aktywnie działały na rynkach międzynarodowych[1]. Na podstawie wywiadów eksperckich dotyczących średniej liczby obsługiwanych przez nich pacjentów oszacowano, że Polskę w 2016 r. odwiedziło 75 tys. unikalnych pacjentów stomatologicznych. Biorąc pod uwagę analogie między klinikami stomatologicznymi i estetycznymi oraz z danymi dotyczącymi przygotowania do działań na rynku turystyki medycznej można oszacować liczbę unikalnych pacjentów zagranicznych obsługiwanych w ciągu roku przez kliniki estetyczne na poziomie 22 tys. osób. W sumie można więc stwierdzić, iż Polskę w 2016 r. odwiedziło 155 tys. unikatowych nierezydentów, w celu skorzystania ze świadczeń medycznych w trybie jednodniowym oraz jako turystów.

Cały artykuł do pobrania jest dostępny jest TUTAJ.

[1] Białk-Wolf, A., Arent, M., Buziewicz, A.; Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce; POT, Warszawa; s. 1-60; 2016.