Śladami turystyki medycznej na ITB 2021

Po roku przerwy powracamy z relacją dotyczącą wydarzeń związanych z turystyką medyczną na dotychczas największych targach turystycznych świata, ITB Berlin.

Tegoroczne ITB odbyły się po raz pierwszy w historii całkowicie w wersji wirtualnej. Rok temu wydarzenie to zostało oficjalnie odwołane zaledwie kilka dni przed planowanym otwarciem, jeszcze „w świecie realnym”. Mimo zmienionej formuły, odbywające się targi w dniach 9-12 marca zgromadziły aż 3500 wystawców ze 120 państw. 65 700 zarejestrowanych  użytkowników miało szansę spotkać się w ramach ITB Now 2021 na specjalnej platformie.

Centralny punktem działań wokół tematu turystyki medycznej od kilku lat stanowi Pawilon Turystyki Medycznej, skupiający szpitale, kliniki i destynacje oferujące usługi medyczne pacjentom zagranicznym. Wirtualne koncepcja targów utrzymała tę formułę.  Nawiązując do organizowanych dotychczas „ITB Medical Night” w tegorocznym wydarzeniu można było zalogować się na specjalnym kanale „networking café” umożliwiający osobiste spotkania i rozmowy z osobami z branży.

W ramach części konferencyjnej targów ITB turystyce medycznej poświęcony był specjalny 3-godzinny blok tematyczny, obejmujący wywiady z ekspertami, panele i prezentacje indywidualne. Tematyka tegorocznych wystąpień koncentrowała się oczywiście wokół zagadnień związanych z Covid-19. Poruszono także tematyką funduszy europejskich związanych z rozwojem turystyki medycznej. Kolejnym ważnym aspektem było przedstawienie ośrodków spa i uzdrowisk jako destynacji, w których pokłada się duże nadzieje na rozwój turystyki medycznej związanej z ofertą leczenia skutków ubocznych zakażeń covid-19. Europejskie Stowarzyszenie SPA jest przekonane o dobroczynnym działaniu takich terapii i wskazuje na ich rosnący udział w rynku. Barcelona zaprezentowała się jako nowoczesna destynacja turystyki medycznej. Po raz pierwszy w historii przyznano także „ITB MEDICAL TOURISM AWARD”. Nagrodę otrzymała Chorwacja.

W swoje prezentacji przedstawiłam koncepcję nowego podejścia do turystyki medycznej, w którym to zakwestionowałam konieczność fizycznej obecności pacjenta w trakcie całego procesu terapeutycznego. Zwróciłam uwagę na wzrastające znaczenie telemedycyny, która pozwala na rozszerzenie systemu turystyki medycznej. Przedstawiłam również przyczyny konieczności zmiany dotychczasowego podejścia, jako szansy na nowy wymiar dyskusji o turystce medycznej. Szerzej na ten temat już niebawem na naszych łamach.