Kategorie turystyki medycznej – dyskusja

Jak wcześniej zaobserwowano [Zarys wiedzy o turystyce medycznej] turystyka medyczna koncepcyjnie pełna jest niuansów, kontrastów i sprzeczności, co skutkuje trudnościami w jej opi­sie, a brak wiarygodnych danych sytuację tę pogarsza. Co więcej, z analizy dostępnej literatury przedmiotu oraz portali i blogów internetowych wyłaniają się coraz to nowsze kategorie turystyki medycznej. Wśród najbardziej popularnych: turystyki dentystycznej, turystyki medycyny specjalistycznej oraz turystyki rozrodczej pojawiają się m.in. wyjazdy w celach transplantacji narządów ludzkich.

Zaprezentowany podział turystyki medycznej nie jest ani precyzyjny, ani wyczerpujący. Na łamach naszego Magazyny Internetowego „Turystyka Medyczna” zachęcamy Czytelników do dyskusji i komentarzy.

Kategorie Turystyki Medycznej

Źródło: Lubowiecki-Vikuk A.P. (2015), Specyficzność turystyki medycznej, [w:] Godlewski G., Zalech M. (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – formy, uwarunkowania, skutki, AWF, Biała Podlaska, 163–172.