Konferencja o turystyce zdrowotnej w Warszawie

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się „Konferencja o Turystyce Zdrowotnej w Polsce i w Europie”.

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę prelegentów oraz tematykę ich wystąpień.

Przedstawiciele Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej przygotowali na konferencję dwa artykuły. Pierwszy autorstwa dr Anny Białk-Wolf oraz Mariusz Arent pod tytułem: „Turyści medyczni w Polsce w kontekście międzynarodowym” poruszył zagadnienie liczby turystów medycznych jacy co roku odwiedzają Polskę. Drugi był podsumowaniem badań dr A.Białk-Wolf nad koncepcją „Regionu Zdrowia”. W konferencje uczestniczyła także lek. med. Magdalena Rutkowska z wystąpieniem na tematy rynków turystyki medycznej oraz procedur opieki na pacjentem zagraniczny.

Publikacja materiałów prezentowanych na konferencji na nastąpić zgodnie z zapowiedzą organizatorów w pod koniec sierpnia 2017r. Jak tylko będzie to możliwe przedstawimy szczegółowo przygotowane artykuły.

 

KONFERENCJA – Program

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-11:00 Rejestracja uczestników konferencji

11:00-11:15 Powitanie gości przez gospodarzy konferencji

Kanclerz WSTiJO mgr Jadwiga Moroz

Rektor WSTiJO dr Włodzimierz Banasik

Prorektor ds. nauki WSTiJO prof. n. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

SESJA PLENARNA I

Prowadzący:

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Uniwersytet Szczeciński

prof. n. dr hab. Andrzej Hadzik – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

prof. n. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

11:15-11:30

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Uniwersytet Szczeciński

Uwarunkowania innowacji na rynku turystyki zdrowotnej.

11:30-11:45

prof. n .dr hab. Andrzej Hadzik – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Kreowanie usług rekreacji fizycznej jako wartościowych elementów produktu

turystyki zdrowotnej. Wybrane przykłady i aspekty

11:45-12:00

prof. n. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Prosta metoda oceny poziomu rozwoju turystyki zrównoważonej

(na przykładzie turystyki uzdrowiskowej)

2

12:00-12:15

dr Diana Dryglas – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jan Golba – Burmistrz Muszyny, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

Stymulatory i bariery posiadania statusu uzdrowiska w Polsce

i jego wpływ na rozwój turystyki uzdrowiskowej

12:15-12:30

dr Anna Białk – Wolf – I nstytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

mgr Mariusz Arent – Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Turyści medyczni w Polsce w kontekście międzynarodowym

12:30-13:00 Przerwa na kawę

SESJA PLENARNA II

Prowadzący :

prof. n. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

dr Diana Dryglas – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

13:00-13:15

prof. n. dr hab. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

dr inż. Izabela Cichocka – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Popularność haloterapii w opinii osób z problemami układu oddechowego

13:15-13:30

mgr med. Magdalena Rutkowska – Medical Travel Europe sp. z. o. Warszawa

Rynek turystyki medycznej w Polsce i w wybranych krajach europejskich

13:30-13:45

doc. dr Bolesław Iwan – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Tradycyjne i nowoczesne metody leczenia w sanatorium Marconi w Busku Zdroju

13:45-14:00

dr Danuta Czekaj – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Klastry jako determinanta rozwoju turystyki zdrowotnej

14:00 –14:15

dr Halina Makała – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Żywienie w lecznictwie w uzdrowiskach

3

14:15-14:30

prof. n. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wydarzenia kulturalne w uzdrowiskach polskich

14:30–15:15 Przerwa na obiad

SESJA PLENARNA III

Prowadzący :

doc. dr Bolesław Iwan – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

dr Danuta Czekaj – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

15:15-15:30

prof. n. dr hab. Hanna Górska-Warsewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr inż. Anna Kudlińska-Chylak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr inż. Łukasz Włastowski – doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurencyjne oferty sanatoriów dla dzieci i młodzieży

w ramach turystyki uzdrowiskowej

15:30-15:45

dr Adam Karwacki – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Czas wolny dzieci i młodzieży a zdrowie jako wyzwanie

społeczeństwa ponowoczesnego

15:45-16:00

mgr Paweł Janas – doktorant Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Kopalnia soli w Bochni – kłopotliwe dziedzictwo czy szansa rozwoju turystyki?

16:00-16:15

prof. n. dr hab. Hanna Górska-Warsewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr Olena Kulykovet – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr Maksymilian Czeczotko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Współczesne narzędzia promocji turystyki zdrowotnej

16:15-16:30

dr inż. Marta Pisarek – Uniwersytet Rzeszowski

Ogrody terapeutyczne a turystyka zdrowotna

16:30-17:30 Dyskusja i podsumowanie Konferencji