Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce

Charakterystyka tekstu

Cel. Analiza funkcjonowania wybranych podmiotów medycznych w celu identyfikacji zjawiska turystyki medycznej, które konstytuuje współczesny rynek usług.

Metoda. Zastosowano sondaż diagnostyczny, posługując się techniką wywiadu kwestionariuszowego: wywiadem telefonicznym oraz wywiadem bezpośrednim.

Wyniki. Ustalono, że: (1) rynek turystyki medycznej w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju, a relacje na nim są dość złożone; (2) popyt na usługi turystyki medycznej ma tendencję stabilnego wzrostu; (3) strona podażowa powinna skoncentrować się na turystach pochodzących z krajów: Europy Zachodniej, skandynawskich, Wspólnoty Niepodległych Państw, Zatoki Perskiej oraz rodzimego rynku turystycznego, wraz z osobami towarzyszącymi.

Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczą jedynie arbitralnie wybranych placówek medycznych ze względu na brak ogólnodostępnych statystyk i innych podmiotów funkcjonujących w sektorze usług turystyki medycznej.

Implikacje praktyczne. Do Polski dociera coraz więcej turystów medycznych z Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Skandynawii, lecz ich rdzenne pochodzenie jest coraz bardziej zróżnicowane. Prawdopodobnie oczekiwania turystów wobec podmiotów medycznych dotyczą szkoleń z zakresu różnic kulturowych, sposobu obsługi, jak i kanałów dotarcia do poszczególnych klientów.

Oryginalność. Analiza rynku turystyki medycznej na podstawie działalności komercyjnych podmiotów medycznych. Jest to przyczynek do realizacji wnikliwych badań w tym obszarze.

Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych. Słowa kluczowe: turystyka medyczna, konkurencyjność, produkt turystyki medycznej, turysta medyczny.

Cały tekst (24 str.) jest dostępny do pobrania pod tym linkiem.
https://www.academia.edu/15579278/Wybrane_aspekty_funkcjonowania_rynku_turystyki_medycznej_w_Polsce


AUTORZY:

Adrian Lubowiecki-Vikuk – Dr,Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowiai Turystyki, Instytut Geografii, Zakład Kształtowania Krajobrazu; e-mail: lubowiecki@ukw.edu.pl

Jolanta Rab-Przybyłowicz – Dr, Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej; e-mail: jola.rab@pamt.org