Posiedzenie Global Healthcare Travel Council (GHTC) w Baku

W Baku w Azerbejdżanie 23 kwietnia 2019 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie Global Healthcare Travel Council (GHTC). Impreza była oficjalnie wspierana przez Azerbejdżańską Państwową Agencję Turystyki, a także przez Stowarzyszenie Zdrowia, Turystyki Termicznej Azerbejdżanu i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Azerbejdżańskich.

Polskę reprezentowała Magdalena Rutkowska z Medical Travel Partner.

Forum odbyło się pod hasłem „Global Health for All”. Coroczne spotkania odbywają sie w różnych krajach członkowskich. Trzecie Forum Global Healthcare Travel Council zostało zorganizowane w Azerbejdżanie, a jego wcześniejsze edycje zorganizowane były min. w Jordanii i w Turcji .

Coroczne Forum są zorganizowane w celu zgromadzenia wybitnych przywódców i pionierów z sektora publicznego i prywatnego sektora turystyki medycznej poszczególnych krajów członkowskich; forum zostało stworzone w celu regionalnej i globalnej wymiany wiedzy i doświadczenia w dziedzinie opieki zdrowotnej i podróży.

Delegaci Forum dyskutowali o strategicznych kwestiach i wyzwaniach w światowej turystyce medycznej.

28 Delegatów uczestniczyło w obradach Zgromadzenia Ogólnego – reprezentujących 15 krajów (jak podano poniżej, w porządku alfabetycznym)

• Azerbejdżan • Chiny • Chorwacja • Gruzja • Niemcy • Indie • Jordania • Kazachstan • Kirgistan • Północny Cypr • Polska • Rumunia • Rosja • Turcja- Ukraina

Uczestnicy podjęli wspólną deklarację o współpracy sektorów turystyki zdrowotnej pomiędzy krajami jako jeden z głównych celów globalnej opieki zdrowotnej.

Na kolejne lata współpracy Global Healthcare Travel Council, określiła następujące zadania:  • Nawiązać rzeczywistą współpracę pomiędzy krajami opracowując i przyjmując mechanizm i podejście taktyczne tej współpracy;

• Ustanowienie międzynarodowych standardów i przyjęcie wysokiej jakości usług w turystyce zdrowotnej;• Określić międzynarodowe wymagania w zakresie infrastruktury turystyki zdrowotnej i propozycje zastosowania nowych technologii;

• Wdrożyć najlepszą praktykę aspektów prawnych i przestrzegać legalnych przepisów państw członkowskich GHTC;

• Opracować mechanizm wspólnego działania, inicjatyw wzajemnej współpracy i procedur roboczych w zakresie opieki zdrowotnej i potencjału turystycznego w ramach GHTC;

• Przygotować strategię marketingową Global Healthcare Travel Council i wymianę doświadczenia w zakresie współpracy turystyki zdrowotnej między państwami członkowskimi GHTC;

Podczas  5. dorocznego walnego zgromadzenia GHTC odbyły się również wybory władz !

Zgromadzenie Ogólne GHTC wybrało następujące osoby na wskazane stanowiska:

• Prezes GHTC – Violetta Janyshevska – Ukraina • Sekretarz Generalny – Igor Torsky – Ukraina

• Wiceprezes – pan Jeyhun Ashurov-Azerbejdżan

• Wiceprezes – dr Jia Xiao Fang – Chiny

• Wiceprezes – pan Bura Miljenko – Chorwacja

• Wiceprezes – pan Lutz Lungwitz – Niemcy • Wiceprezes – dr Alekh Sharma – Indie

• Wiceprezes – Pan Samer Al Khuffash – Jordan

• Wiceprezydent – pani Saulesh Kalenova – Kazachstan

• Wiceprezes – dr Ahmet Savasan – N. Cyprus  Rada Nadzorcza GHTC

• Prezes – pan Yunus Gurkan- Turcja

Nowo wybrana Prezska organizacji GHTC Pani Violetta Janyshevska zapowiedziała zintensyfikowanie działalności i zwiększenie roli GHTC na globalnym rynku turystyki zdrowotnej.

Magdalena Rutkowska podtrzymała dalszą deklaraję Polski jako kraju chcącego aktywnie wspierać Global Helathcare Travel Council.

https://www.globalhtc.org

https://medicaltravelpartner.pl/blog/