Polityka przedsiębiorstw a turystyka medyczna

Na tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polish Scientific Networks: Science & Business we Wrocławiu przedstawiono wiele innowacyjnych rozwiązań w sferze nauki i biznesu. Także w zakresie turystyki medycznej dokonano próby oceny obszarów polityki przedsiębiorstw funkcjonujących na interesującym nas rynku.

Przedsiębiorstwa z sektora usług turystyki medycznej należą do przedsiębiorstw innowacyjnych, czyli takich, w których w ostatnich latach swojej działalności dokonano określonych innowacji. Dzięki wprowadzeniu produktu turystyki medycznej – w postaci kompletnej wiązki korzyści – możemy zrozumieć zasady funkcjonowania inteligentnych organizacji. Polityka tych przedsiębiorstw odnosi się także do innowacyjnych rozwiązań w zakresie marketingu i zarządzania. Wysoki poziom swobody decyzyjnej, wynikający przede wszystkim z formy prowadzonej działalności, gwarantuje przedsiębiorcom możliwość dostosowywania się do potrzeb konsumentów. Budowanie tożsamości firmy na bazie współpracy z innymi podmiotami, jak i współpracy wewnątrz spółki, ukierunkowanej na realizację wspólnych celów świadczy o priorytetowej dbałości o dynamiczny i systematyczny rozwój firmy. Przede wszystkim jest to troska o zadowolenie i satysfakcję klientów, którzy indywidualnie traktowani, również mają szansę na utożsamienie się z przedsiębiorstwem, dając przy tym odpowiednie rekomendacje. Podmioty turystyki medycznej działają przede wszystkim w obszarze innowacji i polityki przedsiębiorstw dbając jednocześnie o wypełnianie podstawowych funkcji prowadzenia działalności.

Poster przedstawiający wyniki badań dotyczących polityki polskich przedsiębiorstw działających na rynku turystyki medycznej
Poster przedstawiający wyniki badań dotyczących polityki polskich przedsiębiorstw działających na rynku turystyki medycznej