Nastawienie Niemców do turystyki medycznej w świetle najnowszych badań

Na łamach naszego bloga przybliżałam już informacje o turystyce medycznej naszych zachodnich sąsiadów (tutaj), gdzie została scharakteryzowana zarówno turystyka wyjazdowa jak i przyjazdowa. Jak wynika z tamtego artykułu jest to atrakcyjny dla nas rynek, jednakże na dzień dzisiejszy nie we wszystkich obszarach. Możemy dzisiaj potwierdzić, iż jest to obiecujący rynek dla pewnych polskich usług zdrowotnych. Dlatego też warto zapoznać się z najnowszymi wynikami badań na temat preferencji i gotowości Niemców do odbywania podróży medycznych.

Badania z 2016 roku przeprowadzone przez Wyższą Szkołę w Bad Honnef wskazują, iż 55% Niemców może sobie wyobrazić, aby skorzystać ze świadczeń medycznych poza granicami kraju. Warto podkreślić, iż według poprzednich badań z 2012 roku o 3% mniej osób to zadeklarowało. Dotychczas 5% Niemców skorzystało z zabiegów medycznych poza granicami kraju. Głównym motywem skłaniającym ich do skorzystania ze świadczeń medycznych są niższe koszty (53% ankietowanych). Prawie jedna czwarta dodaje do tego jako powód, że czas oczekiwania na zabieg jest krótszy (20%). Jak podkreśla kierownik badań, Prof. Wachowiak, wyniki te wskazują na słabe punkty systemu opieki zdrowotnej w Niemczech. Powodem atrakcyjności wyjazdów w celach zdrowotnych jest też możliwość ich połączenia z wypoczynkiem. Czynnik ten stał się istotniejszy na przestrzeni ostatnich 4 lat. W 2012 roku 26% ankietowanych podało jako powód możliwość połączenia urlopu z leczeniem, a w 2016 już 31%. Wśród powodów chęci wyjazdów znajduje się również możliwość skorzystania z usług, które są niedostępne w Niemczech.

Z przeprowadzonych badań dowiadujemy się także, że jedna trzecia życzyłaby sobie, aby takie podróże były zorganizowane przez wyspecjalizowane niemieckie biura podróży. Najchętniej jednak widziałoby w tej roli swojego lekarza lub klinikę. Jeśli chodzi o preferowane cele podróży to pozostają one w porównaniu do 2012 roku niezmienione. Najchętniej wybierana jest Europa Zachodnia (37%), a następnie Europa Wschodnia (33%) i Ameryka Północna (22%). Preferowane są pobyty rehabilitacyjne i uzdrowiskowe (36%), a także zabiegi stomatologiczne (30%) oraz okulistyczne (14%).

Występują pewne różnice w preferencjach kobiet i mężczyzn. Po pierwsze ci drudzy są bardziej otwarci na turystkę medyczną: 59% mężczyzn i 48% kobiet może sobie wyobrazić wyjazd w celach medycznych poza granice kraju. 35% mężczyzn i tylko 27% kobiet zdeklarowało gotowość do przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych za granicą. W przypadku zabiegów okulistycznych wartości te wynoszą odpowiednio 17% i 11%1.

Podsumowując, obserwacja trendów w zakresie nastawienia do turystyki medycznej Niemców jest optymistyczna. Warto analizować zmiany oczekiwań i się do nich elastycznie dostosowywać. Jeśli do ich generalnej gotowości do odbywania podróży medycznych dołączymy fakt, iż za leczenie poza granicami mogą uzyskać zwrot kosztów do poziomu gwarantowanego przez niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych, to widać tu duży potencjał. Trudność polega jednak na tym, iż w Niemczech obowiązuje zasada wolności wyboru lekarza i placówki medycznej przez pacjenta. Tak więc nawet jeśli w interesie niemieckich ubezpieczycieli mogłoby być kierowanie klientów do placówek poza granicami kraju, gdzie świadczenia są tańsze, to decyzję o tym musi podjąć samodzielnie sam pacjent. Mimo, iż Niemcy są państwem oferującym bardzo wysoki standard usług medycznych i sami posiadają kilka silnych obszarów w zakresie turystyki medycznej (o jednym z nich można znaleźć informacje tutaj), to występują pewne przesłanki, które skłaniają ich do podjęcia leczenia w naszym kraju. Starajmy się więc wykorzystywać skutecznie nasz potencjał w tym zakresie.

1 MEDIZINTOURISMUS-IUBH Touristik-Radar 2016, Bad Honnef 2016