Mam klinikę i co potem – może targi z POTem?

Jaką ofertę targową dla podmiotów medycznych z Polski – które chcą wypromować swoje usług na rynkach zagranicznych – przygotowała Polska Organizacja Turystyczna? Co doradzamy tym podmiotom, które zastanawiają się nad wyborem albo aktualizacją kierunków działań na rynkach zagranicznych?

W zeszłym roku dużo tekstów na portalu poświęciliśmy przygotowaniom do wdrożenia nowego programu promocji polskich usług prozdrowotnych za granicą „Go to Brand”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną (POT). Podział kompetencji jest następujący: PARP zajmuje się organizacją oraz rozliczaniem konkursów na dofinansowanie pojedynczych przedsiębiorstw, POT podjął się zadania promocji Polski jako destynacji turystyki zdrowotnej w ramach kampanii marketingowych, które będą skierowane na następujące rynki: rosyjski, ukraiński, norweski, amerykański oraz arabski. (link). W tym roku ruszają pierwsze konkretne działania związane z realizacją tego programu.

Na początek Polska Organizacja Turystyka opublikowała wykaz imprez targowych w 2017 roku, na których planuje zorganizowanie stanowiska narodowego. Część imprez targowych została dobrana w taki sposób, aby były interesujące dla placówek medycznych, ze względu na równoczesne pojawienie się tam oddzielnych stoisk dedykowanych specjalnie turystyce medycznej.

Aktualna oferta POT dotyczy możliwości udziału w imprezach targowych w ramach stoiska narodowego. Zainteresowane podmioty mają okazję wykupienia powierzchni handlowej oraz dodatkowych usług targowych w ramach powierzchni już zarezerwowanej dla POT. Jest to korzystne dla ewentualnych zainteresowanych ze względu na:

  • atrakcyjną lokalizację stoiska narodowego,
  • możliwość zmniejszenia kosztów uczestnictwa w imprezie poprzez wspólne wystawianie oferty i mniejsze koszty obsługi stoiska,
  • uproszczoną procedurę deklaracji udziału w targach,
  • większy zasięg informacyjny dzięki współtworzeniu dużego stoiska narodowego,
  • dodatkowe wsparcie ze strony POT-u, który specjalizuje się w marketingu usług.

Ponadto POT oferuje dodatkowe korzyści dla współwystawców różne w zależności od wyboru imprezy targowej. Szczegóły tutaj http://pot.gov.pl/dzialania/l/targi-i-wystawy/targi-2017.

Warte uwagi jest to, że nadal występuje niska świadomość wśród środowiska medycznego dotycząca możliwości współpracy z organizacją turystyczną. Jest to zrozumiałe, gdyś dotychczas POT zajmował się promocją produktów turystycznych. Zawsze trudno w ramach szerokich działań marketingowych wskazać wymierne efekty ich pomysłów, ale rosnąca liczba turystów odwiedzających Polskę jest zapewne także wynikiem ich dotychczasowej działalności. Więcej tutaj (POT w liczbach).

Niska świadomość możliwości współpracy wyjaśnia małe zainteresowanie świata medycznego omawianą możliwością. Ta sytuacja będzie się zmieniała w miarę rozprzestrzenia się informacji, ale zanim to nastąpi to właśnie te podmioty, które zgłoszą się teraz, będą miały więcej przestrzeni dla skuteczniejszego zaprezentowania się na targach oraz wypracowania możliwości współdziałania z tak dużą i doświadczoną organizacją jaką jest POT.

Zważając na strukturę turystów medycznych odwiedzających Polskę bardzo interesujące imprezy odbędą się w już w najbliższym czasie.

  1. 24th Moscow International Travel@Tourism Exhibition, które odbędą się w dniach 14-16 marca w Rosji. (link)

(Tutaj można zobaczyć lokalizację polskiego stoiska narodowego w Moskwie. Tuż koło stoisk skierowanych do zainteresowanych turystyką medyczną)

lokalizacja-stoiska-w-moskiwe

 

  1. ITB Berlin, które odbędą się w dniach 8-12 marca w Niemczech. Są to największe światowe targi turystyczne. Relacja z zeszłego roku znajduje się tutaj (link). W tym roku po raz pierwszy w historii targów pojawi się oddzielny areał wystawy poświęcony tylko turystyce medycznej. (link)

Kto z jaką usługa na jaki rynek?

Na pewno cieszy i warty odnotowania jest fakt, że niszowa specjalizacja turystyki, jaką jest turystyka medyczna, jest coraz bardziej widoczna na czołowych targach branżowych, które generują wysokie zainteresowanie odwiedzających. Pytanie, na ile taka formuła pozyskiwania potencjalnych pacjentów w ten sposób zyska uznania wśród klientów oraz dostawców usług medycznych pozostaje na razie otwarte. Warto jednakże pamiętać, że samo wystawienie się na targach nie gwarantuje powodzenia działań. Udział w targach powinien być elementem albo początkiem systematycznych działań mających służyć budowaniu pozycji na danym rynku. Sam udział w targach może przynieść różne korzyści w postaci pacjentów bądź też pozyskania nowych partnerów lub wiedzy na temat działalności konkurencji. Temat wykorzystania targów jako narzędzia promocji usług medycznych jest szeroki i wymagałby oddzielnego potraktowania.

Z jednej strony szkoda, że obydwie imprezy odbywają się w podobnym terminie, ale też z drugiej strony zainteresowana placówka powinna mieć świadomość, jakie usługi chce oferować na których rynkach i dlaczego. Specyfika zapotrzebowania na usługi wśród pacjentów z rynków wschodnich oraz zachodnich jest odmienna. Należy także wziąć pod uwagę położenie geograficzne placówki oraz jej dostępność komunikacyjną” – jak podkreśla ekspertka Instytutu dr Anna Białk-Wolf, której publikacja o koncepcji PRR (Produkt – Rynek – Region) dotyczącej analizy turystyki medycznej niebawem się ukaże. „Charakter oferowanych usług oraz lokalizacja w dużej mierze determinują wybór rynków, na których warto się promować. To kluczowe założenie warunkuje dalsze działania praktyczne zmierzające do optymalizacji wydatków związanych z promocją placówek medycznych na rynkach zagranicznych”.

Tutaj znajduje się cały wykaz imprez oraz linki do materiałów do pobrania wraz ze szczegółowym wykazem http://pot.gov.pl/dzialania/l/targi-i-wystawy/targi-2017

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z Magdaleną Jaworską z POT-u, która przedstawi dalsze informacje:  dim@pot.gov.pl 

Osoby, reprezentujące podmioty medyczne, które zastanawiają się na doborem rynku oraz możliwościami działania prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem biuro@ibirtm.pl. Osoby z Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej www.ibirtm.pl udzielają darmowych konsultacji w tym zakresie.