Magazyn internetowy

Zarys wiedzy o turystyce medycznej

In Analiza, Opracowanie naukowe, Publikacje, Turystyka medyczna on 18/11/2014 at 10:11

Określenie ‘turystyka medyczna’ należy do nowej terminologii stosowanej w przemyśle turystycznym, jednak sama idea jego powstania nie jest zjawiskiem nieznanym. Początków rozwoju turystyki medycznej należy upatrywać w Starożytności, kiedy podróżowano m.in. dla polepszenia sił fizycznych i psychicznych. Obecnie turystyka medyczna nabrała większej dynamiki rozwoju, co potwierdzają liczne, branżowe i naukowe doniesienia. Uznano ją za fenomen XXI wieku.

W literaturze przedmiotu pojawia się wiele nieścisłości w wyjaśnianiu turystyki medycznej, a prezentowane pojęcia często wzajemnie się wykluczają. Niekiedy autorzy stosują termin ‘turystyka medyczna’ jako synonim turystyki: zdrowotnej, spa i wellness, uzdrowiskowej. Należy tutaj wyjaśnić, że turystyka medyczna jest jedną z trzech – obok turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellness – form turystyki zdrowotnej. Co ważne, przemysł turystyki medycznej nie dotyczy wyłącznie tych podróżnych, którzy wyjeżdżają za granicę w celach medycznych, ale także tych,którzy korzystają z określonych (najczęściej komercyjnych) usług w swoim kraju.

Z dotychczasowych badań i własnych obserwacji autora wynika, że osoby podróżujące w celach wypoczynkowych, czy odwiedzin krewnych i/lub znajomych (turystyka VFR) nierzadko stają się klientami podmiotów medycznych [1]. Niemniej jednak wyrażenie ‘turystyka medyczna’ jest częściej używane w praktyce pacjentów, którzy podróżują poza stałą siedzibę transgranicznych uzgodnień opieki zdrowotnej.

Jest ono tożsame z pojęciem globalnej opieki zdrowotnej (ang. global healthcare), gdzie zjawisko to nie odnosi się do opieki w przypadku zagrożenia zdrowia podczas pobytu pacjenta za granicą, lecz do głównego jego motywu wyjazdu (aspekt medyczny) [1]. Turystyka medyczna utożsamiana jest z medycznymi podróżami, międzynarodową obsługą pacjenta, transgraniczną lub globalną opieką zdrowotną.

Jak „nie – radzić” sobie z reklamacjami klientów?

In Hotele i noclegi, Obsługa pacjenta zagranicznego, opinie, Turystyka medyczna on 30/08/2014 at 08:26

Magazyn internetowy:

Zastanawiając się dlaczego polska turystyka (w tym również medyczna) kuleje, co jakiś czas spotykam się z pewnymi hipotezami. Tutaj zamieszczam przykładowe wytłumaczenie, które znalazłem na blogu Piotra Cybuli.

Originally posted on PRAWO TURYSTYCZNE:

Poniżej zamieszczam bardzo „ciekawą” odpowiedź na reklamację złożoną przez osobę korzystającą z usług jednego z czterogwiazdkowych hoteli w Polsce. Reklamacja została złożona w związku z trzema okolicznościami:

1) przez dwa dni pobytu w pokoju nie było bieżącej wody, ani ciepłej, ani zimnej;

2) w obiekcie nie działała sauna;

3) do rachunku tej osoby została doliczona opłata za korzystanie z parkingu, mimo że faktycznie osoba z niego nie korzystała.

Odpowiedź została udzielona przez dyrektora tego hotelu. Zachowano pisownię oryginalną.

Odpowiedź na I pismo:

Witam Serdecznie

Nawiązując do maila  chciałbym zapytać się Pani o kilka rzeczy rozumiem że nie mając wody powstają problemy ale czy Pani myśli że ja specjalnie przewierciłem rurę w nocy żeby Państwo nie mieli wody w pokoju wydaje mi się że nie. Takie rzeczy które zdarzają się bardzo rzadko i zastanawiam się jak by taka okoliczność spotkała Panią w domu czy Pani by tak samo…

View original 303 słowa więcej

Nowy kierunek studiów na SGH – już od października!

In certyfikat, Opracowanie naukowe, Regulacje i prawo, Trendy i przyszłość on 13/06/2014 at 12:33

SGH odpowiadając na to zapotrzebowanie rynku stworzyło innowacyjną i atrakcyjną ofertę, stanowiącą połączenie działalności turystycznej i leczniczej (w ramach szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej). Są to pierwsze w Polsce podyplomowe studia dotyczące turystyki medycznej.

Założeniem programu studiów Menedżer Turystyki Zdrowotnej jest wyposażenie absolwenta w szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych i kompetencji pozwalających na swobodne dopasowanie się do wymagań rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców.Studia wyposażą absolwenta w nowoczesną, wyprofilowaną i interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności menedżerskie oraz odpowiednie kompetencje osobiste i interpersonalne odpowiadające potrzebom i realiom funkcjonowania w branży zdrowotno-turystycznej zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym i regionalnym (w tym niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zwiększające konkurencyjność na europejskim rynku).

Program studiów obejmuje zajęcia prowadzone przez praktyków i ekspertów krajowych oraz wykłady z angielskojęzycznej terminologii. Ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności przez pracowników administracji stało się już w Polsce standardem działania gwarantującym stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie. Nabyta dzięki udziałowi w studiach podyplomowych wiedza i umiejętności, potwierdzone świadectwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stanowią najlepszą odpowiedź na coraz wyższe oczekiwania pracodawców w trudnych czasach spowolnienia gospodarczego dając absolwentom możliwość dalszego, dynamicznego rozwoju zawodowego.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 61 obserwujących.