Magazyn internetowy

Jak promować usługi medyczne w internecie?

In Ameryka Północna, Branding, Dane liczbowe, Polska on 17/03/2015 at 12:48

Czy branża medyczna powinna ignorować internet?

Zadawanie pytań dotyczących problemów zdrowotnych jest jedną z najczęstszych aktywności internautów w internecie.

Co to oznacza dla placówek medycznych? Tworzenie stron internetowych i materiałów dających odpowiedzi na te pytania oraz promocja ich różnymi kanałami internetowymi to jest metoda na przyciągnięcie uwagi internatów i zdobycie potencjalnych klientów. Określa się to jako tworzenie i dostarczanie contentu.

W 2011 roku przeprowadzono przez organizację PEW w USA badania zachowań internautów. 80% ankietowanych odpowiedziało, że szukają w internecie informacji na temat ich problemów zdrowotnych. Według badań przeprowadzonych przez Philipsa 1 na 10 osób odpowiedziało nawet, że gdyby nie porady uzyskane w internecie już by nie żyli albo stan ich zdrowia znacznie by się pogorszył.

 

Jakie znaczenie ma „content” dla klinik i gabinetów?

Przyciąganie uwagi i zdobywanie klientów dla pomocą  contentu jest już stosowane przez inne branże komercyjne. Placówki medyczne pomimo dużego potencjału związanego z tematyką zdrowotną nadal nie wykorzystuje tego w swoich działaniach. W Polsce nadal tylko niewielka część placówek medycznych kontaktuje się ze swoimi pacjentami za pomocą social mediów. Nie wystarczy samo posiadanie i prowadzenie konta na FB.  Takie konto najczęściej jest tylko kolejnym kanałem promującym ofertę szpitala, a w takim przypadku ciągle będzie to przekaz jednostronny nie uwzględniający potrzeb klienta.

Kategorie turystyki medycznej – dyskusja

In Analiza, opinie, Opracowanie naukowe, Publikacje, Turystyka medyczna on 16/02/2015 at 12:11

Jak wcześniej zaobserwowano [Zarys wiedzy o turystyce medycznej] turystyka medyczna koncepcyjnie pełna jest niuansów, kontrastów i sprzeczności, co skutkuje trudnościami w jej opi­sie, a brak wiarygodnych danych sytuację tę pogarsza. Co więcej, z analizy dostępnej literatury przedmiotu oraz portali i blogów internetowych wyłaniają się coraz to nowsze kategorie turystyki medycznej. Wśród najbardziej popularnych: turystyki dentystycznej, turystyki medycyny specjalistycznej oraz turystyki rozrodczej pojawiają się m.in. wyjazdy w celach transplantacji narządów ludzkich.

Zaprezentowany podział turystyki medycznej nie jest ani precyzyjny, ani wyczerpujący. Na łamach naszego Magazyny Internetowego „Turystyka Medyczna” zachęcamy Czytelników do dyskusji i komentarzy.

Kategorie Turystyki Medycznej

Kategorie turystyki medycznej wg Lubowiecki-Vikuk (2015)

Zarys wiedzy o turystyce medycznej

In Analiza, Opracowanie naukowe, Publikacje, Turystyka medyczna on 18/11/2014 at 10:11

Określenie ‘turystyka medyczna’ należy do nowej terminologii stosowanej w przemyśle turystycznym, jednak sama idea jego powstania nie jest zjawiskiem nieznanym. Początków rozwoju turystyki medycznej należy upatrywać w Starożytności, kiedy podróżowano m.in. dla polepszenia sił fizycznych i psychicznych. Obecnie turystyka medyczna nabrała większej dynamiki rozwoju, co potwierdzają liczne, branżowe i naukowe doniesienia. Uznano ją za fenomen XXI wieku.

W literaturze przedmiotu pojawia się wiele nieścisłości w wyjaśnianiu turystyki medycznej, a prezentowane pojęcia często wzajemnie się wykluczają. Niekiedy autorzy stosują termin ‘turystyka medyczna’ jako synonim turystyki: zdrowotnej, spa i wellness, uzdrowiskowej. Należy tutaj wyjaśnić, że turystyka medyczna jest jedną z trzech – obok turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellness – form turystyki zdrowotnej. Co ważne, przemysł turystyki medycznej nie dotyczy wyłącznie tych podróżnych, którzy wyjeżdżają za granicę w celach medycznych, ale także tych,którzy korzystają z określonych (najczęściej komercyjnych) usług w swoim kraju.

Z dotychczasowych badań i własnych obserwacji autora wynika, że osoby podróżujące w celach wypoczynkowych, czy odwiedzin krewnych i/lub znajomych (turystyka VFR) nierzadko stają się klientami podmiotów medycznych [1]. Niemniej jednak wyrażenie ‘turystyka medyczna’ jest częściej używane w praktyce pacjentów, którzy podróżują poza stałą siedzibę transgranicznych uzgodnień opieki zdrowotnej.

Jest ono tożsame z pojęciem globalnej opieki zdrowotnej (ang. global healthcare), gdzie zjawisko to nie odnosi się do opieki w przypadku zagrożenia zdrowia podczas pobytu pacjenta za granicą, lecz do głównego jego motywu wyjazdu (aspekt medyczny) [1]. Turystyka medyczna utożsamiana jest z medycznymi podróżami, międzynarodową obsługą pacjenta, transgraniczną lub globalną opieką zdrowotną.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 67 obserwujących.